Tai elektrinis kalkių šalinimo įrenginys – didelio našumo, su 3-jų eigų svirtimi tekėjimo krypčiai keisti, su nuline padėtimi.

Eksploatacija

REMS Calc-PushKalkių pašalinimas naudojant REMS Calc-Push turėtų vykti laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių. Transportavimas, cheminių nukalkinimo medžiagų laikymas, tvarkymas ir naudojimas gali būti pavojingas. Todėl būtina griežtai laikytis darbo saugos ir atsargumo priemonių reikalavimų. Taip pat laikykitės gamintojo instrukcijų.

Pasirinkite pagal 1 punktą „numatytas naudojimas“ ir tinkamas skalavimo priemones valymo įrenginiui. Atidarykite rezervuaro (2) užsukamą dangtelį (1). Užpildykite baką vandeniu iki nurodyto lygio. Įpilkite kalkių pašalinimo cheminę medžiagą reikalinga mišinio proporcija.
Nustatykite paskirstymo vožtuvo svirtį (3) žarnos, prijungtos prie uždarymo vožtuvo, įėjimo kryptimi. Atidarykite atbulinį vožtuvą. Įjunkite REMS Calc-Push su dvipoziciniu jungikliu (4). Perpumpuokite nukalkinimo priemonę į praplaunamą sistemą. Išjunkite REMS Calc-Push laiku. Siurblys niekada neturėtų dirbti sausai! Užsukite uždarymo vožtuvą. Kai reikia, pakartotinai paruoškite kalkių šalinimo tirpalo ir supilkite jį į valymo įrenginį.

Paleiskite praplovimą. Kalkių šalinimo tirpalas turi cirkuliuoti plaunamoje sistemoje. Norint efektyviau išplauti, siurblio veikimo metu periodiškai sukdami svirtį (3), keiskite srauto kryptį. Kad lengvai pasišalintų susidarę garai, neuždenkite užsukamo dangtelio.

Jei plaunant stipriai putoja, išjunkite REMS Calc-Push ir palaukite, kol putos išnyks. Siekiant sumažinti putų susidarymą, galima įpilti vandens. Taip pat laikykitės gamintojo instrukcijų nukalkinimui skirtoms cheminėms priemonėms. Jei putojimas sumažėjo, valymo procesas baigtas arba nukalkinimo tirpalas atidirbo. Norėdami tai patikrinti, galite įvertinti pH. Jei pH vertė yra > 4, tada kalkių pašalinimo tirpalas nebetinka naudojimui.

Kalkių šalinimo siurblys REMS Calc-Push turėtų dirbti ne ilgiau kaip 2 valandas, tada reikia nutraukti darbą pusvalandžiui. Neviršykite didžiausios leistinos darbinės temperatūros 50 °C.

Jei nukalkinimo procesas baigtas, išjunkite kalkių šalinimo įrenginį REMS Calc-Push, naudodamiesi išjungimo jungikliu (4). Palaukite, kol tirpalas sutekės iš plaunamos sistemos atgal į įrenginio rezervuarą. Užsukite uždaromąjį vožtuvą laiku, kad tirpalas neištekėtų iš rezervuaro (2). Norint neutralizuoti tirpalą, sutekėjusį atgal į rezervuarą, įpilkite neutralizuojančio skysčio arba neutralizuojančių miltelių, kol pH reikšmė pasieks 6,5 – 9,5. Kai išpilate neutralizuotą nukalkinimo tirpalą, venkite žalos aplinkai. Užbaigus, išplaukite kalkių šalinimo prietaisą švariu vandeniu. Laikykitės bendrųjų taisyklių. Po kalkių pašalinimo, rezervuaras, siurblys ir REMS Calc-Push žarnos turi būti praskalaujamos neutralizuojančiu skysčiu, praskiestu vandeniu arba neutralizuojančiais milteliais, ištirpintais vandenyje. Šis procesas yra baigtas, jei pH yra nuo 6,5 iki 9,5.

Kalkių šalinimo siurblys REMS Calc-Push video-pristatymas:

Svoris 9,2 kg
Galingumas 165 W
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 350x350x515 mm
Našumas 30 l/min.
Kėlimo aukštis ≤ 10 m
Konteinerio talpa 21 l
Darbinis slėgis ≤ 0,1 MPa / 1,0 bar / 15 psi
Temperatūros ribos ≤ 50°C
Standartiniai priedai 2 lanksčios žarnos, perėjimas 3/8″-1/2″, perėjimas 1/2″-3/4″

Konstrukcija

Tvirtas, kompaktiškas, lengvas – svoris tik 9,2 kg. Smūgiams atsparus plastiko rezervuaras kalkių šalinimo tirpalui, naudingoji indo talpa 21 l. Su praktišku užsukamu dangteliu plastiko rezervuarui uždengti transportuojant. Tvirtai sujungtas su siurblio bloku, lanksčios PVC žarnos su tinkleliu 1/2″, 2,3 m ilgio, su varžtinėmis žarnų jungtimis, su Rp 1,/“ vidiniu sriegiu ir dangteliais. 3-jų eigų svirtis didelėms kalkių apnašoms iš abiejų pusių tirpalo tekėjimo krypčiai pakeisti, su nuline padėtimi srautui sustabdyti. Patogus nešti dėl per vidurį esančios rankenos su praktiškomis kilpomis.

Nusukamas siurblio blokas

Kompaktiškas siurbimo blokas, sudarytas iš išcentrinio siurblio ir kondensatorinio variklio, nusukamas paprastam siurbimo bloko ir plastikinio rezervuaro išvalymui po kalkių pašalinimo. Savisiurbis išcentrinis siurblys tinkamas naudojant įvairius kalkių šalinimo tirpalus iš acto rūgšties, druskos rūgšties, citrinos rūgšties, skruzdžių rūgšties, fosforo rūgšties ir sulfamino rūgšties. Su patikimu, galingu kondensatoriniu tylios eigos varikliu, 165 W, įjungimo ir išjungimo jungikliu. Didelio našumo, iki 30 l/min. efektyviam kalkių šalinimui.

Leistinos naudoti cheminės nukalkinimo priemonės:

Acto rūgštis: ≤ 10 %
Druskos rūgštis: ≤ 10 %
Citrinos rūgštis: ≤ 50 %
Skruzdžių rūgštis: ≤ 15 %
Fosforo rūgštis: ≤ 10 %
Sulfamino rūgštis: ≤ 15 %

Apie komplekto priedus: 2 vnt. lanksčių PVC žarnų su tinkleliu ½“, 2,3 m ilgio, su varžtinėmis žarnų jungtimis, su Rp ½“ vidiniu sriegiu ir dangteliais. 2 vnt. dvigubų įmovų ⅜“ – ½“, 2 vnt. dvigubų įmovų ½“ – ¾“. Kartoninėje dėžutėje.

Kalkių šalinimo siurblys REMS Calc-Push – priežiūra

Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus ištraukite maitinimo laidą!
Reguliariai valykite REMS Calc-Push, kai jis ilgą laiką nebuvo naudojamas. Siurblio blokas (5) gali būti išimtas iš bako (2) valymui sukant prieš laikrodžio rodyklę (žr. 3). Laikykite REMS Calc-Push apsaugant nuo šalčio. Prieš naudodami patikrinkite žarnas, žarnų jungtis ir sandariklius. Pakeiskite pažeistas žarnas ir sandariklius. Sandariklio žarnos galai turi būti su laikikliais.

Valykite plastikines dalis tik su REMS CleanM mašinų valikliu (gaminio Nr. 140119) arba švelniu muilu ir drėgnu skudurėliu. Nenaudokite buitinių valiklių. Dažnai pasitaiko cheminių medžiagų, kurios gali sugadinti plastikines dalis.
Niekada nenaudokite benzino, terpentino, skiediklio ar panašių produktų valymui.
Įsitikinkite, kad skysčiai nepatektų ant siurblio variklio ar į jo vidų.

Garantijos laikotarpis yra 12 mėnesių nuo naujo produkto pristatymo pirmam vartotojui. Tiekimo data turi būti dokumentuojama pateikiant originalius pirkimo dokumentus, kuriuose turi būti nurodyta pirkimo data ir produkto pavadinimas. Visi kalkių šalinimo įrenginio REMS Calc-Push garantinio laikotarpio funkciniai defektai, kurie aiškiai yra gamybos ar medžiagų defektų pasekmė, bus ištaisyti nemokamai. Gedimų šalinimo priemonės nepratęsia arba nepailgina gaminio garantinio laikotarpio. Nuostoliai, atsirandantys dėl natūralaus nusidėvėjimo, neteisingo ar netinkamo naudojimo, eksploatacinių instrukcijų nesilaikymo, netinkamų eksploatacinių medžiagų panaudojimo, pernelyg didelės apkrovos, naudojimo neleistiniems tikslams, kliento ar trečiosios šalies įsikišimo ar dėl kitų priežasčių, dėl kurių REMS neatsako, garantija netaikoma.

Plovimas

Žmonėms vartoti skirtą vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas vandeniu arba vandens ir oro mišiniu su pulsuojančiu suslėgtuoju oru pagal EN 806-4:2010 ir Vokietijos centrinės vandentiekio ir šildymo asociacijos (ZVSHK) techninę atmintinę „Žmonėms vartoti skirtą vandenį tiekiančio pastatų vidaus vandentiekio plovimas, dezinfekcija ir paruošimas naudoti“ (2014 m. rugpjūtis) bei radiatorių ir plokštelinio šildymo sistemų plovimas. Taip pat vamzdynų
sistemoms plauti vandens ir oro mišiniu su pastoviu suslėgtuoju oru.

Kalkių šalinimo siurblys REMS Calc-Push ir kiti šilumokaičių plovimo aparatai – „Absoliuta“ prekių kataloge.

Electric decalcifying pump REMS Calc-Push

Powerful, electric decalcifying pump for effective decalcifying of pipes and containers, e.g. flow heaters, boilers, hot water tanks, cold water tanks, heat exchangers, heating and cooling systems.

Useful container volume: 21 l
Displacement: ≤ 30 l/min
Displacement pressure: ≤ 0.1 MPa/1.0 bar/15 psi
Transport height: ≤ 10 m
Temperature of decalcifying solution: ≤ 50°C

REMS Calc-Push – effective electric decalcifying.
High displacement. 3-way lever for reversal of flow direction, with zero setting.

Manufacturer’s Warranty

The warranty period shall be 12 months from delivery of the new product to the fi rst user. The date of delivery shall be documented by the submission of the original purchase documents, which must include the date of purchase and the designation of the product. All functional defects occurring within the warranty period, which are clearly the consequence of defects in production or materials, will be remedied free of charge. The remedy of defects shall not extend or renew the warranty period for the product. Damage attributable to natural wear and tear, incorrect treatment or misuse, failure to observe the operational instructions, unsuitable operating materials, excessive demand, use for unauthorized purposes, interventions by the customer or a third party or other reasons, for which REMS is not responsible, shall be excluded from the warranty.

Services under the warranty may only be provided by customer service stations authorized for this purpose by REMS. Complaints will only be accepted if the product is returned to a customer service station authorized by REMS without prior interference in an unassembled condition. Replaced products and parts shall become the property of REMS.

The user shall be responsible for the cost of shipping and returning the product.
The legal rights of the user, in particular the right to make claims against the seller under the warranty terms, shall not be affected. This manufacturer’s warranty only applies for new products which are purchased in the European Union, in Norway or in Switzerland.
This warranty is subject to German law with the exclusion of the United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods (CISG).

Šaltinis: www.rems.de, REMS Calc-Pusch PDF