Karšto vandens sistemų priežiūra – tai teisingas vandentiekio įrengimas, bandymas, plovimas, kt.

Karšto vandentiekio sistemų įrengimas:

  • Karšto vandens sistemos cirkuliaciniuose stovuose turi būti įrengta terminio balansavimo įranga optimaliai temperatūrai palaikyti.
  • Karšto vandens sistemų vamzdynus reikia montuoti iš plieninių cinkuotų vamzdžių. Karštam vandeniui tiekti leidžiama naudoti plastikinius arba plieninius vamzdžius. Iš vidaus jie dengti temperatūrai atspariomis medžiagomis, leidžiamomis naudoti geriamojo vandens vamzdynuose.
  • Karšto vandens sistemų magistralės, perdavimo ir cirkuliaciniai stovai turi būti izoliuoti taip, kad jų šilumos nuostoliai neviršytų leidžiamųjų, nustatytų teisės aktuose.

Karšto vandens sistemos schema

Karšto vandens tiekimo sistemos schema

 

Karšto vandentiekio sistemų bandymas, plovimas:

  • Visų naujų prijungiamų arba po remonto įjungiamų karšto vandens sistemų sandarumą reikia tikrinti eksploataciniu slėgiu plius 0,5 MPa, bet ne daugiau kaip 1,0 Mpa.
  • Tikrinant naujos karšto vandens sistemos sandarumą, privalo dalyvauti sistemos Savininko atstovas. Valdymo (įvado) mazgai ir sistemos laikomos išbandytomis, jeigu bandymo metu karšto vandens sistemose slėgis per 10 min. nesumažėjo daugiau kaip 0,05 MPa.
  • Kad karšto vandens sistemų priežiūra būtų tinkamai vykdoma, vandentiekį reikia išplauti vieną kartą per keturis metus, kol vanduo tampa visai švarus. Plovimui naudoti vandenį ir suslėgtąjį orą arba vien vandenį, kurio kiekis 4–5 kartus viršija didžiausią valandinį sunaudoto karšto vandens srauto kiekį. Išplovus surašomas atlikto darbo aktas.

Karšto vandentiekio sistemų dokumentacija:

Savininko (administratoriaus) arba Prižiūrėtojo būstinėje turi būti šie karšto vandens sistemų priežiūrą aprašantys priežiūros ir naudojimo dokumentai:

  • pastato karšto vandens sistemos aprašas;
  • pastato karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija;
  • pastato karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija.