LR šilumos ūkio įstatymo pagrindinės sąvokos

Lietuvoje veikiančio LR Šilumos Ūkio Įstatymo pagrindinės sąvokos Atsiskaitomieji šilumos ir (ar) karšto vandens apskaitos prietaisai – vartotojams patiektos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekio matavimo priemonės, pagal kurių rodmenis atsiskaitoma su tiekėju. Bazinė šilumos kaina – ilgalaikė šilumos gamybos ir (ar) šilumos

Go to Top