Danfoss XB 12 lituoti plokšteliniai šilumokaičiai skirti įvairioms ŠVOK sistemoms.

Mikroplokštelinis šilumokaitis – tai pažangi „Danfoss“ technologija.
Pasižymintys unikaliu plokštelių modeliu, MPHE leidžia efektyviau nei bet kuris ankstesnis šilumokaičių modelis perduoti šilumą.

Danfoss XB12 micro plate šilumokaitisXB12 pranašumai:

 • Taupoma energija ir mažėja išlaidos
 • Geresnis šilumos perdavimas
 • Mažesni slėgio nuostoliai
 • Lankstesnis dizainas
 • Ilgesnis tarnavimo amžius

Daugiau: districtenergy.danfoss.com (MPHE)

XB 12 (senas tipas XB 10 / XB10) – tai varinis lituotas šilumokaitis, skirtas centralizuoto šildymo, centralizuoto aušinimo ir kitoms šildymo sistemoms. Galimi šilumokaičio XB12 plokštelės rievėtumai bus H, M ir L. Bus 1-os pakopos (su 4 prijungimo vietomis) ir 2 pakopų versijos (su 6 prijungimo vietomis). Šilumokaičių matmenis galima apskaičiuoti naudojant „Danfoss“ skaičiavimo programinę įrangą „Hexact“, kurią galima atsisiųsti iš hexact.danfoss.com.
Patvirtinimas: Slėgio įrenginių direktyva (PED) 97/23/EB.

Danfoss XB lituotų plokštelinių šilumokaičių jungtysKonstrukcija ir funkcijos

T11 – Pirminis žiedas į
T12 – Pirminis žiedas iš
T112 – Pirminio žiedo antrasis įėjimas (2-jų pakopų)
T21 – Antrinis žiedas į
T22 – Antrinis žiedas iš
T212 – Antrinio žiedo antrasis įėjimas (2-jų pakopų)

„Danfoss“ 2 pakopų šilumokaičiuose yra 6 prijungimo vietos, nes pirmiausia jie naudojami čiaupo vandeniui šildyti.
Viena papildoma jungtis skirta karšto vandens cirkuliacijai, kita – prijungti ir gauti šilumą iš grįžtamojo vandens šildant šilumokaitį.
Jungtis T112 ir T212, jei jos nenaudojamos, galima blokuoti.

Techniniai XB 12 / XB12 šilumokaičių duomenys

 • Maks. darbinis slėgis: 25 barai
 • Min. / maks. temperatūra: °C -10 / 180
 • Srauto terpė
  • CŠ: Cirkuliacinis vanduo / glikolio tirpalas iki 50 %
  • CA: etileno, propileno glikolio, etanolio tirpalai ir kitos tinkamos šilumos perdavimo terpės.
 • Sujungimo tipas: Cilindrinis išorinis sriegis, pagal DIN ISO 228/1
 • Sujungimo matmenys: G 1 ¼” arba G 1”
 • Medžiagos
  • Plokštelės: Nerūdijantis plienas, EN 1.4404 (AISI 316L)
  • Litavimas: Varis

Prijungimo antgaliai

 • Lituojami prijungimo antgaliai
 • Privirinami atvamzdžiai
 • Srieginiai prijungimo antgaliai

Visi “Absoliuta” siūlomi Danfoss XB 12 lituoti plokšteliniai šilumokaičiai pateikti produktų kataloge.

Micro plate heat exchanger (MPHE) XB12

Micro Plate Heat Exchangers – a revolutionary technology from Danfoss.
Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more efficient than any previous model of heat exchangers.

Benefits:

• Energy and cost savings
• Better heat transfer
• Lower pressure loss
• More flexible design
• Longer life time

More on: districtenergy.danfoss.com (MPHE)

XB 12 is copper brazed heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications.
Heat exchanger XB12 will be available in plate corrugation H, M and L. It will be available in 1-pass (with 4 connections) and 2-pass version (with 6 connections). Heat exchangers can be dimensioned in Danfoss calculation software “Hexact” which can be downloaded from
hexact.danfoss.com.
Approval: Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC.

Design and function

T11 – Primary side in
T12 – Primary side out
T112 – Primary side second inlet (2-pass)
T21 – Secondary side in
T22 – Secondary side out
T212 – Secondary side second inlet (2- pass)

Danfoss 2 pass heat exchangers are made with 6 connections, as they are primarily used to heat tap water.
There is one additional connection to allow circulation of hot water and one connection to connect and extract heat from return water from heating heat exchanger.
Connections T112 and T212 can be blocked if they are not used.

Technical data

 • Max. working pressure: 25 bar
 • Min. / Max. temperature: -10 / 180 °C
 • Flow medium
  • DH: Circulation water / glycolic water up to 50%
  • DC: ethylene-, propylene-glycolic water, ethanol-water solutions and other suitable heat transfer media.
 • Connection type: Cylindrical external thread acc. to DIN ISO 228/1
 • Connection size: G 1 ¼” or G 1”
 • Materials
  • Plate: Stainless steel, EN 1.4404 (AISI 316L)
  • Brazing: Copper