ReflexReflex gamintojas prisideda prie energijos revoliucijos ne tik žodžiais.

„Reflex Winkelmann GmbH” yra pastoviai į priekį orientuota kompanija, įsipareigojusi siekti tvarumo ir remti klimato tausojimo tikslus.

Kaip vidutinio dydžio įmonė, Reflex prisideda prie energiją taupančių ir tvarių produktų gamybos – tiekimo, išbandytų technologijų ir novatoriškų naujovių, kurias nuolatos vysto. Jis siūlo savo klientams produktus, skirtus optimaliems šildymo, aušinimo, vandens kondicionavimo, kitiems procesams. Tai vakuuminio purškimo vamzdžių degazavimo sistemų asortimentas, derinamas su dumblo ir purvo separatoriais, kt. Reflex veiklos rezultatai ir taupymo potencialas – produktai yra sertifikuoti „TÜV Nord” ir yra pagrįsti „Ifes GmbH” kokybės modeliu.

Įmonė siekia, kad klientams būtų suteikta naujausia technologija, dešimtmečių patirtis, nuolatinis žinių vystymas visais lygmenimis ir klientų poreikių tinkamas patenkinimas. Mokslinių tyrimų ir plėtros komandos iš įvairių įmonių ir verslo padalinių „Winkelmann” grupėje naudingos viena kitai ir sukuria efektyvią sinergiją, kuri užtikrina aukščiausią kokybę. Standartai yra tikrinami nepriklausomų tyrimų institutų. Tai ir efektyvi kokybės valdymo sistema praktiškai užtikrina galimybę pasiūlyti aukštos kokybės produkciją.

Įmonės istorija

1889 m. Reflex savo veiklą pradėjo kaip amatų įmonė, įsikūrusi Ahlene, Vestfalijoje, iki tapo tarptautiniu mastu veikiančia šiuolaikine kompanija. Šiuo metu „Reflex Winkelmann GmbH”, turinti daugiau kaip 30 savų pardavimų kompanijų visame pasaulyje, taip pat gamybos vietose Vokietijoje, Lenkijoje, Kinijoje ir Turkijoje, yra „Winkelmann Building + Industry” padalinio, kuris priklauso Winkelmann grupei, pagrindas.

Dinamiškas valdymas, užtikrinta aukšta procesų ir produktų kokybė, taip pat absoliuti orientacija į klientus. Daugiau nei 4000 darbuotojų iš daugiau nei 30 teisiškai nepriklausomų verslo padalinių garantuoja grupės sėkmę visame pasaulyje. Stiprus Reflex prekės ženklas kartu su „Sinus”, „Nema” ir „OEM Solutions” prekės ženklais sudaro „Winkelmann Building + Industry” verslo padalinį, kuriame dirba virš 1500 darbuotojų visame pasaulyje ir atstovaujama daugiau nei 20 pasaulio šalių.

Iššūkiai. Bendra užduotis – sumažinti išmetamą CO2 kiekį

Tai iššūkis, kuris daro įtaką mums visiems: daugiau nei 35 milijardai tonų anglies dioksido (CO2), susidariusio naudojant energiją, teršia orą ir kenkia klimatui metai po metų. JT klimato kaitos konferencijoje Paryžiuje visos 195 valstybės – narės sutiko mažinti visuotinį atšilimą iki 1,5 laipsnių, palyginti su prieš – industriniu laikotarpiu. Tai reiškia ženklų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažinimą iki tokio lygio, kuris gali grįžti į natūralų ciklą. Kad tai būtų įmanoma, reikia, kad visos šalys imtųsi veiksmų. Pavyzdžiui, Vokietijos klimato politikos tikslas – iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių išmetamų dujų kiekį bent 40 proc., palyginus su 1990 m. lygiu. Iki 2050 m. šis sumažinimas siektų 80-95 proc.

Tačiau vien tik naujų energijos šaltinių įdiegimo nepakanka šiems tikslams pasiekti. Tai reiškia, kad vis dar dar daug reikia nuveikti ekologiją tausojančių, veiksmingumą didinančių produktų ir sistemų vystymui. Tai tikslas, kurį Reflex išdidžiai palaiko su kiekvienu paskutiniu savo inovacijos pasiekimu.

Sėkmės raktas yra šiuolaikinės investicijos į tvarią infrastruktūrą. Atsižvelgdama į tai, Vokietijos federalinė vyriausybė 2010 m. paskelbė ambicingą energetikos revoliucijos programą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama strateginiam, ilgalaikiam Vokietijos energetikos ir klimato politikos koregavimui. Federalinis aplinkos apsaugos biuras atlieka ilgalaikę energijos vartojimo efektyvumo, atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo ir energetikos revoliucijos stebėseną. Tai padeda įgyvendinti tokias individualias priemones kaip išmetamų teršalų kontrolė,  „Blue Angel” sertifikavimas aplinką tausojantiems produktams. Federalinė ekonomikos ir energetikos ministerija remia vartotojus, įmones ir vietos valdžios institucijas, kurios įgyvendina priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Didesnis našumas, mažesnės išlaidos

33 proc. Vokietijoje išmetamo CO2 kiekio gaunama iš šildymo sistemų. Pastatuose naudojama apie 40 proc. nacionalinės suvartojamos energijos, o privatūs namų ūkiai eikvoja net 85 proc. energijos šildymui ir tik karštam vandeniui. Didesnis našumas reiškia mažesnę aplinkos taršą, mažesnes išlaidas ir todėl maksimalų klimato komfortą. „Reflex Winkelmann” rinkoje siūlo platų pasirinkimą produktų, leidžiančių padidinti vandens šildymo ir aušinimo sistemų našumą iki 10,6 proc. Technologinio produkto potencialo rezultatus nustatė nepriklausomas institutas IFES (taikomam energijos modeliavimui ir įrenginių valdymui). Tuomet „TÜV Nord” buvo užsakyta atlikti nepriklausomą tyrimo patikrinimą, kuris patvirtino maksimalų pasiekiamą energijos taupymo poveikį.

Kitas didelis aplinkos tausojimo ir efektyvumo pranašumas yra tai, kad Reflex sistema ne tik sumažina išmetamųjų teršalų kiekį ir energijos sąnaudas, bet ir sutaupo techninės priežiūros darbų ir investicijų sąnaudas. Tai reiškia, kad kiekvienas turi naudos, ar tai privatus namų ūkis, verslas ar didelio masto pramonė.

Sprendimai

Vanduo, kaip svarbiausias sistemos komponentas: degazavimas vakuuminiu purkštuvu su patentuota slėgio reljefine sistema, išsprendžia dujų problemą. Naudodamas Servitec vakuuminio purškimo vamzdžių degazavimo sistemą, Reflex gamintojas sukūrė technologiją optimaliai kondicionuoti sistemos vandenį.

Lankstumas visais aspektais: Servitec ir atskyrimo technologijos produktų asortimentas užtikrina patikimą apsaugą nuo dujų ir šiukšlių problemų mažose ir didelėse sistemose. Standartinis pasirinkimas apima iki 220 m³ sistemos apimtis ir lengvai integruojamas į esamus pastatus. Ši technologija taip pat prisideda prie taršos lygio mažinimo. Rekomenduojame naudoti Reflex pažangiausius sprendimus nešvarumų ir dumblo atskyrimui vandens šildymo ir aušinimo tinkluose, ypač senose.

Tinkamas slėgis yra būtina sąlyga tinkamam šildymo, saulės ir aušinimo vandens sistemų, taip pat slėgio didinimo sistemų funkcionavimui. Diafragmos išsiplėtimo indai suteikia vienodai paprastą ir protingą sprendimą. Jie dirba be elektros, kompresoriaus ar siurblio. Funkcionalumas yra labai paprastas: membrana atskiria indą į vandenį ir dujų erdvę ir neleidžia dujoms skleisti į vandenį.

Mokslas remiasi praktika

Modeliavimas rodo, kad gali būti sutaupyta daugiau kaip dešimt procentų. Vakuuminio purškimo vamzdžių degazavimo ir atskyrimo technologijos derinys labai pasiteisino laiko išbandymu. Tai realus problemų sprendimas ir garantas naudojamose vandens šildymo ir aušinimo sistemose išspręsti dujų problemas. Patirtis aiškiai rodo, kad ši technologija yra vienintelis realus būdas, užtikrinantis tinkamai ir veiksmingai veikiančias hidraulines sistemas ilguoju laikotarpiu.

Reflex gamintojas – plačiau: http://www.reflex.de/