Honeywell valdiklis MultiValent Controller – MVC80 pritaikyme

Paskirtis

HONEYWELL reguliatorius MVC80M turi galimybę valdyti du kontūrus: šildymo sistemą ir karšto vandens ruošimo sistemą.
Priklausomai nuo lauko oro temperatūros reguliatorius reguliuoja tiekiamo į šildymo sistemą termofikato temperatūrą, taip palaikydamas komfortinias sąlygas.
Buitinio karšto vandens ruošimas kontrolė, ruošia karštą vandenį ribodamas grįžtamo į tinklus termofikato temperatūrą.

Taikymas

Priklausomai nuo lauko oro temperatūros reguliuoja šilumnešio temperatūrą radiatorių, konvektorių bei grindinio šildymo kontūruose. Tiesioginis karšto vandens ruošimas greitaeigiuose šilumokaičiuose.

Centralizuoto šilumos tiekimo kontrolė
Grįžtamo termofikato fiksuotos arba kintamos maksimalios temperatūros apribojimas.
Minimali temrofikato debito reguliavimo vožtuvo eiga, esant mažam apkrovimui. Tai užtikrina tikslią sunaudoto šilumos energijos apskaitą.
Temofikato grįžtamo vandens fiksuotos maksimalios temperatūros apribojimas, ruošiant karšą vandenį.

Honeywell elektroninis valdiklis reguliatorius MVC-80MŠildymo sistemos kontrolė
Laiko programavimas dienai ir savaitei.
Maksimalios šilumnešio temperatūros apribojimas.
Apsauga nuo užšalimo.
Cirkuliacinio siurblio paleidimas pagal poreikį.

Buitinio karšto vandens kontrolė
Laiko programavimas dienai ir savaitei karšto vandens ruošimui.

Šilumnešio temepratūros reguliavimas pagal lauko oro temperatūrą

Reguliuojant šilumnešio temperatūrą, reguliatoriaus MVC80 darbas užprogramuotas pagal išorės temperatūros kompensavimo principą.
Teisingas šildymo charakteristikos parinkimas yra lemiamas faktorius tinkamam šilumnešio temperatūros reguliavimui priklausomai nuo lauko oro temperatūros.

Teisinga šilumos kreivės parenkama, remiantis dviem pagrindiniais taškais ir dviem tarpiniais
Pirmas taškas-šildymo kreivės pradžia, kur, esant išorės temperatūrai +20oC, šilumnešio temepratūra yra 20oC, ir antras taškas nustatomas-„žemiausios vidutinės lauko temperatūros“ ir maksimalios srauto temepratūros, kuriai yra suprojektuota jūsų šildymo sistema, susikirtimo tašku.

Maksimalus šilumnešio temepratūros apribojimas
Galima maksimali šilumnešio temperatūra yra ribojama, kadangi kai kuriuose šildymo sistemose ji negali viršyti tam tikros ribos. Pvz. grindinis šildymas 40oC.

Naktinis šildymo temperatūros pažeminimas
Slaičiuotinos norimos temperatūros pažeminimas nakties metu.

Grįžtamo termofikato maksimalios temepratūros artibojimas
Grįžtamą temperatūrą galima apriboti dviem būdais: šia temperatūra apribojama fiksuotu dydžiu arba apribojant kintamu, priklausomai nuo lauko oro temperatūros. Esant fiksuotam apribojimui Pvz. 60oC, reiškia, kad grįžtamo termofikato temperatūra negali viršyti šio temperatūros. Tačiau, esant lauko oro temperatūroms pageidautina sumažinti šiuos apriboimus, t.y. nustatyti kintama grįžtamo termofikato temperatūrą priklausomai aukštesnėms nuo lauko oro temperatūros.

MVC 80M reguliatoriaus taškai ir parametrai:

Setpoints (Užduotys – nustatymai)
K1HeatOnManual – reikšmė ON arba OFF. Jei reikšmė įvedama ON šildymo kontūro tiekiama temperatūra reguliujama pagal konstanta, t.y pagal tašką K1TE1ManualSP.
K1OutHDmSatpoint – lauko temperatūros nustatymas. Šildymo kontūro šildymo pradžia. (Gamyklinis nustatymas 10oC)
K1TE1SuplCalcSP – skaičiuotina norima tiekti šildymo kontūro vandens temperatūra. Detaliau aprašyta punkte Parametrai.
K1TE1ManualSP – šildymo kontūro nustatyta konstatntos temperatūra, jei nustatyta, kad tiekiama vandens temperatūra palaikom kaip konstanta. (Gamyklinis nustatymas 40.0oC)
K1TE1CurveSPA – skaičiuotinos norimos, šildymo kontūro vandens temperatūros grafiko, horizintalus pakelimas ar pažeminimas laipsniais. (Gamyklinis nustatymas 0oC)
K1TE1NigthDegr – naktinės temperatūros pažeminimas. Šildymo kontūro išskaičiuotos norimos tiekti vandens temperatūros pažeminimas. (Gamyklinis nustatymas 8oC)
K1TE2RetCalcSP – išskaičiuota norima temperatūra grįžtamo vandens termofikato į šilumos tinklus. Detaliau aprašyta punkte Parametrai. (Gamyklinis nustatymas 45.0oC)
K3TE5SP – užduota karšto vandens kontūro tiekiama vandens temperatūra. (Gamyklinis nustatymas 52.0oC)
K3RetMinSP – nustatyta grįžtama temperatūra į šilumos tinklus, karšto vandens kontūrui. (Gamyklinis nustatymas 50.0oC)
K3TE5LegionSP – užduota temperatūra apsaugos nuo legionelės metu. (Gamyklinis nustatymas 65.0oC)

Sensors (Temp. jutikliai):

K1TE0OutTemp – lauko oro temperatūros daviklio parodymas.
K1TE1SuplTemp – tiekiamos šildymo kontūro vandens temperatūros parodymas.
K1TE2RetTemp – grįžtamos į šilumos tinklus vandens temperatūros parodymas.
K3TE5DHWSupply – karšto vandens kontūro tiekiamos vandens temperatūros parodymas.

Actuators (Vožtuvai):

K1V1Valve – šildymo kontūro vožtuyvas
K3V3Valve – karšto vandens vožtuvas

Pumps (Siurbliai):

K1P1Control – šildymo kontūro siurblys Nr.1.
K1P2Control – šildymo kontūro siurblys Nr.2, jei yra sumontuotas.
K1PumpAlarm – šildymo kontūro siurblių avarijos indikacija (jei yra).
K3P5Control – karšto vandens kontūro siurblys.

K1 settings (Šildymo kontūro parametrai):

K1Proportional band – šildymo kontūro vožtuvo veikimo PID algoritmo proporcingumo juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 30K)
K1Integral action time – šildymo kontūro vožtuvo veikimo PID algoritmo integravimo juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 130s)
K1Derivative time – šildymo kontūro vožtuvo veikimo PID algoritmo diferencinės juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 0s)
K1RetProportional band – šildymo kontūrui grįžtamos temperatūros PID algoritmo įtakos proporcingumo juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 30)
K1RetIntegral action time – šildymo kontūrui grįžtamos temperatūros PID algoritmo įtakos integravimo juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 150s)
K1RetDerivative time – šildymo kontūrui grįžtamos temperatūros PID algoritmo įtakos diferencinės juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 0s)
K1ManProportional band – šildymo kontūro vožtuvo veikimo pagal konstanta PID algoritmo proporcingumo juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 30)
K1ManIntegral action time – šildymo kontūro vožtuvo veikimo pagal konstanta PID algoritmo integravimo juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 100)
K1ManDerivative time – šildymo kontūro vožtuvo veikimo pagal konstanta PID algoritmo diferencinės juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 0s)
K1HeDeManAuto – šildymo kontūro žiemos sezono nustatymo taškas. Jei nustatyta AUTO, žiemos sezonas persijungia pagal lauko temperatūros nustatyma, jei MANUAL, – žiemos sezonas persijungia iškart visam laikui. (Gamyklinis nustatymas 0)
K1FrostPrSetpoint – užšalimo apsaugos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 1)

K3 settings (Karšto vandens kontūro parametrai):

K3Proportional band – karšto vandens kontūro vožtuvo veikimo PID algoritmo proporcingumo juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 26)
K3Integral action time – karšto vandens kontūro vožtuvo veikimo PID algoritmo integravimo juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 30s)
K3Derivative time – karšto vandens kontūro vožtuvo veikimo PID algoritmo diferencinės juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 0s)
K3RetMinSP – leistina grįžtamo vandens temperatūra, karšto vandens kontūrui. (Gamyklinis nustatymas 50oC)
K3Return Proportional band – karšto vandens kontūrui grįžtamos temperatūros PID algoritmo įtakos proporcingumo juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 25)
K3Return Integral action time – karšto vandens kontūrui grįžtamos temperatūros PID algoritmo įtakos integravimo juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 35s)
K3Return Derivative time – karšto vandens kontūrui grįžtamos temperatūros PID algoritmo įtakos diferencinės juostos nustatymas. (Gamyklinis nustatymas 0s)
K3TE5LegioSP – užduota karšto vandens temperatūra, apsaugos nuo legionelės metu. (Gamyklinis nustatymas 65.0oC)
K3LegioDoWStart – legionelės apsaugos aktyvavimo savaitės diena (1 – 7). (Gamyklinis nustatymas 0)
K3LegioDoWStop – legionelės apsaugos deaktyvavimo savaitės diena (1 – 7). (Gamyklinis nustatymas 2)
K3LegioHouStart – legionelės apsaugos aktyvuotu dienų intervalė, nustatoma pradžios valanda. (Gamyklinis nustatymas 1)
K3LegioHouStop – legionelės apsaugos aktyvuotu dienų intervalė, nustatoma pabaigos valanda. (Gamyklinis nustatymas 1)

Šiuolaikinis Honeywell valdiklis MultiValent Controller – MVC80, elektroninis reguliatorius, pakeitė anksčiau naudotą valdiklį DHC23 (DHC23-3).

DHC23 – tai autonominis skaitmeninis valdiklis centrinio šildymo sistemoms. Valdiklis buvo naudojamas kompaktinėse sistemose (ITP) arba įprastose šilumos perdavimo, centrinio šildymo sistemose su tiesiogiu prijungimu arba jungtį per šilumokaičius.
DHC23 galėjo valdyti du nepriklausomus kontūrus, tokius kaip šildymo kontūras ir karšto vandens šildymo kontūras ar šių abiejų derinys.
Vartotojo pasirinktos valdymo programos aprėpė didžiąją dalį rytų ir vakarų Europos centrinio šildymo standartų.
Norima valdymo funkcija yra automatiškai nustatoma pagal aptiktą jutiklio tipą. ITP montuotojas gali įdiegti ir paleisti reguliatoriųs be papildomo paruošimo.
Gerai organizuota analoginė kontrolė padaro kasdieninį eksploatavimą bei priežiūrą labai paprasta.