Siemens pavaros šildymui – karštam vandeniui (ŠVOK) skirtos tinkamam šilumos punkto sistemų valdymui, priežiūrai.

Elektros pavaros naudojamos:

  • centralizuoto šildymo sistemoms,
  • šildymui ir šaldymui,
  • galiniam ir zoniniam valdymui,
  • garo sistemoms.

Valdymo automatika šildymui, karštam vandeniui (ŠVOK) reaguoja į lauko temperatūros pokyčius, suteikia galimybę valdyti visų patalpų arba kiekvienos patalpos temperatūras atskirai, diagnozuoja gedimus, garantuoja didesnį visos šildymo sistemos efektyvumą. Moderni automatika įgalina valdyti šilumos punkto darbą nuotoliniu būdu – GSM/GPRS ryšio, asmeninio ar nešiojamojo kompiuterio pagalba.

Siemens elektrinė pavara SAS31Siemens pavaros karštam vandeniui ir šildymui SAS31:

  • Greitas pozicionavimo laikas.
  • Rankinis valdymas, nustatoma padėtis.
  • Galimybė prijungti pagalbinį jungiklis ir / ar potenciometrą (Fast positioning time. Manual control, position can be fixed. Plug in space for auxiliary switch and/or potentiometer).
  • Elektromechaninė pavara, 400 N, 5.5 mm, AC 230 V, 3P, 30 s.

Siemens pavara karštam vandeniui SAS31.03

Padėties nustatymo jėga: 400 N
Žingsnio taktas: 5.5 mm
El. energijos sąnaudos: 3.5 VA
Padėties nustatymo laikas: 30 s
Padėties signalas: 3-pozicijų
Grąžinimo funkcija: Nėra
Apsaugos klasė: IP54
Aplinkos temperatūra, eksploatacija: -15…55 °C
Terpės temperatūra: 1…130 °C
Montavimo padėtis: Vertikali, horizontali
Darbinė įtampa: AC 230 V

Positioning force: 400 N
Stroke: 5.5 mm
Power consumption: 3.5 VA
Positioning time: 30 s
Positioning signal: 3-pozition
Spring return function: No
Degree of protection: IP54
Ambient temperature, operation: -15…55 °C
Medium temperature: 1…130 °C
Mounting position: Upright to horizontal
Operating voltage: AC 230 V

Siemens pavara šildymui SAS31.00

Padėties nustatymo jėga: 400 N
Žingsnio taktas: 5.5 mm
El. energijos sąnaudos: 2.8 VA
Padėties nustatymo laikas: 120 s
Padėties signalas: 3-pozicijų
Grąžinimo funkcija: Nėra
Apsaugos klasė: IP54
Aplinkos temperatūra, eksploatacija: -15…55 °C
Terpės temperatūra: 1…130 °C
Montavimo padėtis: Vertikali, horizontali
Darbinė įtampa: AC 230 V

Positioning force: 400 N
Stroke: 5.5 mm
Power consumption: 2.8 VA
Positioning time: 120 s
Positioning signal: 3-position
Spring return function: No
Degree of protection: IP54
Ambient temperature, operation: -15…55 °C
Medium temperature: 1…130 °C
Mounting position: Upright to horizontal
Operating voltage: AC 230 V

Siemens elektrinė pavara SAX31SAX31.00 elektrinė pavara šildymui

Elektrinė pavara, 800 N, 20 mm, AC 230 V, 3P vožtuvui su 20 mm taktu.

SAX31.00 elektrinė pavara skirta darbui su Siemens dvieigiais ir trieigiais vožtuvais VVF .., VVG .., VXF .. ir VXG .. Tai valdymo ir uždarymo vožtuvai šildymui, vėdinimui ir orui kondicionavimo sistemoms.
Su rankiniu reguliatoriumi ir padėties indikatoriumi, LED būsenos indikacija.
Papildomos funkcijos su pagalbiniais jungikliais, potenciometru, funkciniu moduliu ir stiebo šildytuvu.

SAX31.00 techninė specifikacija

Padėties nustatymo jėga: 800 N
Žingsnio taktas: 20 mm
Pozicijos grįžtamasis ryšys: DC 0… 10 V (SA..6 ..)
Padėties nustatymo laikas: 120 s
Padėties signalas: 3-pozicijų
El. energijos sąnaudos: 3.5 VA
Apsaugos klasė: IP54
Aplinkos temperatūra, eksploatacija: -5…55 °C
Terpės temperatūra: -25…130 °C
Montavimo padėtis: Vertikali, horizontali
Grąžinimo funkcija: Nėra
Duomenų lapas: N4501

Electromotoric actuator SAX31.00 – 800 N, 20 mm, AC 230 V, 3P for valve with 20 mm stroke: plačiau.

Electromotoric actuator for the operation of Siemens 2-port and 3-port valves, types VVF.., VVG.., VXF.. and VXG.. with 20 mm stroke as control and safety shut-off valves in heating, ventilation and air conditioning systems.
With manual adjuster and position indicator, status indication per LED.
Optional functions with auxiliary switches, potentiometer, functional module and stem heater.

Technical specifications

Positioning force 800 N
Stroke 20 mm
Degree of protection IP54
Ambient temperature, operation -5…55 °C
Medium temperature -25…130 °C
Mounting position Upright to horizontal
Position feedback DC 0…10 V (SA..6..)
Spring return function No
Data sheet N4501

Siemens elektrinė pavara SSC61

SSC61 elektrinė pavara šildymui – 300 N, vožtuvams su 5,5 mm žingsniu, AC/DC 24 V, DC 0…10 V

Rankinis valdymas su automatiniu nustatymu į valdymo režimą. Apsauga nuo perkrovos, atsijungus nuo jėgos galinėje padėtyje. Su plastikiniu korpusu ir dangtelio veržle, skirta montuoti srieginiuose vožtuvuose.

Siemens elektrinė pavara SSC61

Techninė specifikacija
Padėties nustatymo jėga: 300 N
Žingsnio taktas: 5.5 mm
Grąžinimo funkcija: tik SSC61.5
El. energijos sąnaudos: 2 VA
Apsaugos klasė: IP40
Aplinkos temperatūra, eksploatacija: 5…55 °C
Terpės temperatūra: 1…110 °C
Montavimo padėtis: vertikali, horizontali
Duomenų lapas: N4895

 

Electromotoric actuator, 300 N, for valves with 5.5 mm stroke: plačiau.

Manual control with automatic reset to control mode. Overload-proof through force-dependent switching off in the end position. With plastic housing and cap nut for fitting on threaded valves with 5.5 mm stroke.
Electromotoric actuator, 300 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, DC 0…10 V.

Technical specifications

Positioning force 300 N
Stroke 5.5 mm
Spring return function Only SSC61.5
Degree of protection IP40
Ambient temperature, operation 5…50 °C
Medium temperature 1…110 °C
Mounting position Upright to horizontal
Data sheet N4895

Siemens pavaros šildymui – karštam vandeniui (ŠVOK) – prekių kataloge.

Šaltinis: https://hit.sbt.siemens.com/