Termostatinis vandens vožtuvas AVTB – tiesioginio veikimo temperatūros ir slėgio reguliatorius.

AVTB vožtuvą sudaro nustatymo rankena, vožtuvo korpusas, silfonas su kapiliariniu vamzdeliu ir jutikliu.
Vožtuvas naudojamas karšto vandens talpų, šiluminių stočių, šilumokaičių, alyvos šilumokaičio ir kt. temperatūrai reguliuoti.

AVTB vientisi temperatūros reguliatoriai montuojami tiekimo arba grąžinimo vamzdyne, vidutinio greičio, terpė – vanduo.
Jutiklis 18 x 210 mm, jutiklio sandarinimas R3/4, kapiliaras 2 m, sriegis – išorinis.

Reguliatorius užsidaro temperatūrai kylant.
Reguliatorių sudaro reguliavimo vožtuvas, termostatas ir rankenėlė temperatūrai nustatyti.
Termostatinį elementą sudaro sifonai, kapiliarinis vamzdelis ir jutiklis.

Danfoss termostatinis vožtuvas AVTBPagrindiniai duomenys:

 •  DN 15, 20, 25
 • kVS 1,9; 3,4; 5,5 m3/h
 • PN 16
 • Nustatymo ribos: 0 … 30 °C / 20 … 60 °C / 30 … 100 °C
 • Temperatūra (cirkuliacinis vanduo / gliukolio tirpalas iki 30 %): 2 … 130 °C
 • Prijungimo vietos:
  – Vid. sriegis
  – Išorinis sriegis (privirinami ir išoriniai srieginiai prijungimo antgaliai)
 • Galima montuoti tiekimo arba grąžinimo vamzdyne, priklausomai nuo jutiklio rūšies

Montavimo padėtys

Temperatūros reguliatorius

Vožtuvą galima montuoti bet kurioje padėtyje, kai vandens srauto kryptis sutampa su rodyklės kryptimi.
AVTB 20 … 60 turi būti visuomet montuojamas grąžinimo vamzdyne (jutiklis šiltesnis už vožtuvą).
Jeigu AVTB 20 … 60 su davikliu 0 9,5 x 180 mm sumontuotas grąžinimo vamzdyne, tam tikrais laikotarpiais šilumnešio temperatūra pasiekia jutiklio temperatūrą, todėl rekomenduojama sumontuoti šilumos izoliavimo tarpines (003N4022). Izoliacijos diskas ant gaminio montuojamas gamykloje.

AVTB 0 … 30 ir 30 …100 galima montuoti tiek į tiekimo, tiek į grąžinimo liniją.
Jei, naudojant vožtuvą AVTB 30 … 100, temperatūros svyravimai vožtuve yra didesni, negu 20 °C, būtina naudoti šilumos izoliacijos tarpines (003N4022), kurios įstatomos tarp silfono elemento ir vožtuvo korpuso.

Temperatūros jutiklis

 • Jutiklis Ø 18 × 210 mm2 (AVTB 0 … 30 °C)*
 • Jutiklis Ø 9,5 × 180 mm1 (AVTB 20 … 60 °C)**
 • Jutiklis Ø 9,5 × 150 mm2 (AVTB 30 … 100 °C)

*Jutiklį galima sumontuoti toje vietoje, kurioje sistemos temperatūra yra didesnė arba mažesnė už vožtuvo korpuso temperatūrų
**Jutiklį reikia sumontuoti toje vietoje, kurioje sistemos temperatūra yra didesnė už vožtuvo korpuso temperatūrą

Techniniai duomenys

Sąlyginis skersmuo DN 15 20 25
kVS reikšmė m3/val. 1,9 3,4 5,5
Kavitacijos koeficientas z  0,4
Nominalus slėgis  PN 16
Maks. slėgio perkrytis barai 10
Terpė Cirkuliacinis vanduo / gliukolio tirpalas iki 30 %
Terpės pH Min. 7, maks. 10
Terpės temperatūra °C 2 … 130
Jungtys vožtuvas Vidinis ir išorinis sriegiai
Jungtys prijungimo antgaliai Privirinamas ir išorinis sriegis
Medžiagos
Vožtuvo korpusas vidinis sriegis s MS 58, karšto slėgimo, DIN 17660, W.No. 2.0402, CuZn40Pb2
Vožtuvo korpusas išorinis sriegis Neišsicinkuojantis žalvaris, BS 2872/CZ132
Vožtuvo balnas Cr Ni plienas, DIN 17440, s.nr. 1.4301
Vožtuvo kūgis NBR guma
Ašis Neišsicinkuojantis žalvaris, BS 2872/CZ132
Kitos metalinės dalys Neišsicinkuojantis žalvaris, BS 2874/CZ132
Membranos, sandarinimo žiedai EPDM guma
Temperatūros jutiklis Varis
Jutiklio įkrova 0 … 30 °C R 152 A, C2H4F2
20 … 60 °C Butanas R600, C4H10
30 … 100 °C Anglies dioksidas, CO2

Konstrukcija

Danfoss AVTB konstrukcija1. Temperatūros nustatymo rankena
2. Spyruoklės korpusas
3. Nustatymo spyruoklė
4. Sandarinimo žiedas
5. Membrana
6. Ašis
7. Vožtuvo korpusas
8. Vožtuvo kūgis
9. Silfonas
10. Silfono ribotuvas
11. Slėgio strypas
12. Temperatūros jutiklis
13. Jutiklio riebokšlis
14. Jutiklio riebokšlio korpusas
15. Jutiklio riebokšlis tarpinė
16. Jutiklio riebokšlio sandarinimo varžtas

Šaltinis: http://heating.danfoss.com