Tranter išardomų – surenkamų šilumokaičių apibūdinimas – išardomas šilumokaitis PHE yra sukurtas iš gofruotų kanalinių plokščių paketo tarp fiksuoto ir paslankaus dangčio.

Pagrindinės Tranter surenkamų – išardomų šilumokaičio dalys:

  1. Fiksuota uždengimo plokštė
  2. Paslanki uždengimo plokštė
  3. Viršutinis kreipiamasis strypas
  4. Apatinis kreipiamasis strypas
  5. Galinė atrama
  6. Plokščių paketas
  7. Suveržimo varžtas
  8. Sujungimo jungtis

1. GFP

Tarp dviejų plieninių plokščių šilumos perdavimo paviršiai, šilumokaičio plokštės yra suspaustos suveržimo varžtais. Šilumokaičio konstrukcija lengvai leidžia atidaryti plokštelinį šilumokaitį, kad jis būtų apžiūrėtas ir išvalytas. Kiekviena išardomo šilumokaičio plokštė yra suspausta į vieną vienetą be jokių sujungimų ar suvirinimų. Kiekvienoje plokštėje yra pramuštos keturios skylės, po vieną kiekviename kampe. Daugiakanaliai šilumokaičiai turi specialias pasukamas plokštes, kuriose dvi skylės yra paliekamos tuščios (aklinosios).

Guminiai tarpikliai yra klijuojami į tarpiklio griovelį aplink šilumos perdavimo paviršių ir skyles. Tarpiklius abiejose pusėse palaiko plokštės gofruotumas. Aplink skyles tarpikliai yra dvigubi, kad terpės neprasisunktų. Susilpnėjus tarpiklio funkcijai, terpė tiesiog išteka iš šilumokaičio.

GFP plokštės gali būti išdėstomos plačia/siaura konfigūracija, kai tik vienam skysčiui su didelėmis dalelėmis reikia plačios angos arba nustatytas į vidutinę poziciją, kai abiem skysčiams reikia papildomo tėkmės ploto. Abi konfigūracijos yra atliekamos su vienos plokštės geometrija. Tarp dviejų gretimų plokščių, tėkmės kanalas yra suformuojamas naudojant tarpiklius. Tarpiklių išdėstymas sudaro kanalų sistemą per visą plokščių paketą, kuriame teka dvi šilumos perdavimo terpės. Skystis teka lygiagrečiai, per GFP šilumokaičio plokštes.

2. GWP

Pusiau suvirinti plokšteliniai šilumokaičiai susideda iš tam tikro skaičiaus plokščių porų (dar vadinamų elementais) ir rėmo montažo. Plokščių poros yra suvirintos lazeriu ir sudaro sandarų kanalą arba elementą. Norint uždaryti arba užsandarinti dvi iš keturių jungimo angų elemente, lazerinio suvirinimo siūlė yra pratęsiama įstrižai, prieš dvi vertikaliai išrikiuotas jungtis. Aušinimo medžiaga arba koroziniai skysčiai, kurie patenka į užsandarintą kanalą pro įleidimo jungtį, teka elemento viduje. Kiekviena šilumokaičio plokštė yra suspausta į vieną vienetą. Standartiniame vieno kanalo įrenginyje kiekviena plokštė (išskyrus galinę) turi keturias pramuštas skyles, po vieną kiekviename kampe.

Tranter suspaudžia 3 skirtingas pavienes plokštes, vadinamas GW-80 plokštėmis. Skirtingi plokščių tipai yra pažymėti raide (C,D arba F). Dvi GW-80 plokštės yra suvirintos lazeriu ir suformuoja elementą. Dvi GW-80C plokštės yra vadinamos GW-81 elementu. Dvi GW-80F plokštės yra vadinamos GW-83 elementu. Plokščių paketas paprastai susideda iš pradinės plokštės (pavienės plokštės) + elementai + galinė plokštė (GW-80D).

3. GCP, GCD, GXP, GXD, GLP ir GLD

Šios šilumokaičio plokštės yra pagamintos su dviem skirtingais strėlės smaigalio formos kampais – vienas bukas, sudarantis hightheta (aukštą-teta) plokštę, ir kitas – smailus, sudarantis low-theta (žemą-teta) plokštę. Tarp dviejų gretimų plokščių, tėkmės kanalas yra suformuojamas naudojant tarpiklius. Tarpiklių išdėstymas sudaro kanalų sistemą per visą plokščių paketą, kuriame teka dvi šilumos perdavimo terpės. Skystis teka lygiagrečiai per GFP, GCP, GLP ir GLP šilumokaičio plokštes ir įstrižai per GCD, GXD ir GLD šilumokaičio plokštes.

  Tranter PHE šilumokaičio surinkimo vaizdinė iliustracija     Tranter PHE šilumokaičio srautų judėjimo iliustracija  

Tranter išardomų – surenkamų šilumokaičių apibūdinimas – surinkimas, montavimas, ventiliavimas, išjungimas, eksploatacijos ypatumai.

SURINKIMAS

Tranter šilumokaitisPrieš surinkdami šilumokaitį, patikrinkite visus tarpiklius ir paviršius, kurie yra prieš tarpiklius. Dalelės, kurios gali pakenkti sandariklių vientisumui arba sugadinti tarpiklius, ar sandarinimo paviršius, turi būti pašalintos. Įsidėmėkite, kad teršalai paprastai renkasi apatinėje plokščių dalyje.
Reikia patikrinti plokštes, kurioms buvo uždėti nauji tarpikliai, norint užtikrinti, kad tarpikliai būtų reikiamame tarpiklio griovelyje. Jums reikėtų patikrinti GX ir GL ½ storio tarpiklius, esančius ant pirmosios ir paskutinės plokščių.
Įsitikinkite, kad plokščių paketas yra teisingai surinktas. Plokščių briaunos sudarys taisyklingą medaus korio struktūrą.
Jei GX ir GL plokštės yra teisingai sudėtos, sujungimų išpjovos prie viršutiniojo laikančiojo strypo turėtų būti nukreiptos viena į kitą.
Plokščių paketas turi būti suspaustas iki specifinio storio, dydžio A. Dydis A ±3% nurodo vidinį atstumą milimetrais tarp fiksuotos uždengimo plokštės ir paslankiosios uždengimo plokštės.

MONTAVIMAS

Tranter šilumokaitisGamykloje prieš išleidžiant į apyvartą išbandomas Tranter plokštelinių išardomų šilumokaičių atsparumas slėgiui. Montuojant šilumokaitį reikia palikti pakankamą tarpą aplink PHE. Tai palengvina priėjimą prie PHE ir leidžia atlikti bet kokį būtiną darbą aptarnavimo metu. Prie PHE turi būti palikti tarpai iš abiejų šonų. Atsižvelgiant į specialias aplinkybes dėl erdvės, šie dydžiai gali būti sumažinti, bet tokiu atveju šilumokaitį aptarnauti gali būti sunkiau.

Visos jungtys į šilumokaitį turi turėti uždarymo sklendes. Apatinės jungtys (S2 ir S3; M2 ir M3) turi turėti drenavimo sklendes. Viršutinės jungtys (S1 ir S4; M1 ir M4 ) turi turėti ventiliavimo įrenginius savo aukščiausiuose taškuose. Karštos pusės reguliavimo sklendė turi būti įmontuota į tiekimo vamzdį, tarp siurblio ir uždarymo sklendės.

Visas purkštuko apkrovimas turi būti sumažintas montavimo ir eksploatavimo metu. Įsitikinkite, kad vamzdžio sistema, prijungta prie PHE, būtų apsaugota nuo staigių slėgio ir temperatūros svyravimų.

Visos jungtys į paslankų dangtį turi būti sudarytos naudojant nuimamas 90° alkūnes, kad būtų galima aptarnavimo metu atitraukti paslankųjį dangtį. Montavimo instrukcijoje parodytas teisingas ir neteisingas vamzdžių prijungimas. Taisyklingas prijungimas leidžia pajudinti galinį rėmą, atjungus jungtis.

EKSPLOATAVIMAS

Pasirūpinkite, kad eksploatavimo duomenys neviršytų ant šilumokaičio lentelės nurodytų duomenų. Patikrinkite, kad visi sutvirtinimo varžtai būtų teisingai suveržti.

Siurbliai

Siurbliai, paduodantys į šilumokaitį, turi turėti reguliuojamas sklendes. Jei siurbliai gali tiekti į šilumokaitį didesnį nei nominalusis slėgį, turi būti įmontuotos apsauginės sklendės. Siurbliai neturi įtraukti oro.

Paleidimas

Norint išvengti smogiamojo slėgio, siurbliai turi būti paleisti su uždarytomis sklendėmis. Sklendės įleidime ir išleidime turi būti atidarytos, kiek įmanoma, tuo pačiu metu. Tuomet tėkmės greitis yra lėtai padidinamas, kol pasiekiama eksploatavimo temperatūra.
Reikia vengti smūgių, kitu atveju guminiai tarpikliai gali būti išstumti ir gali atsirasti nutekėjimas.

VENTILIAVIMAS

Tuojau pat po paleidimo šilumokaitį reikia ventiliuoti. Likęs oras gali sukelti oro kamščius ir rimtą plokščių deginimą, sumažindamas šilumos perdavimo tūrį ir padidindamas korozijos pavojų.

IŠJUNGIMAS

Išjungimas turi vykti lėtai. Ilgesnį prastovos laiką, ypač, kai yra užšalimo rizika arba jei yra agresyviosios aplinkos, šilumokaitį reikia ištuštinti ir išvalyti. Kol įrenginio nenaudojate, sumažinkite suveržimo varžtų įtempimą taip, kad plokštės būtų palinkusios viena į kitą, bet pakankamai arti, kad būtų išvengta bet kokių nešvarumų patekimo tarp jų.