AB-QM vožtuvas (ventilis) su pavara – tai reguliavimo ventilis su pilna įtaka bei automatinio balansavimo ventilis – srauto ribotuvas.

Taikymo sritys: automatinis temperatūros reguliavimas, automatinis srauto reguliavimas ir pastovus automatinis srautų balansavimas galiniuose įrenginiuose (oro ventiliavimo įrenginiuose, šildymo, šaldymo bei aušinimo sistemose, valdant atskirų linijų atšakas, kt.).
Tai modernus sprendimas, leidžiantis pasiekti ir palaikyti hidraulinį balansą kiekvienoje šildymo sistemoje. AB-QM sukuria pastovų šildymo komfortą pastate nepriklausomai nuo sistemos slėgio svyravimų. Sumontavus automatinį balansinį ir reguliuojantį ventilį, srauto nustatymas tampa greitas, lengvas, tikslus. Sumažėjus srautui, grįžtamo srauto temperatūra sumažėja ir sistema veikia žymiai efektyviau, taupydama energiją.

Naudojant AB-QM:

 • Tikslus ir nuo slėgio nepriklausomas slėgio apribojimas apsaugo sistemą nuo viršsraučio ir galiniame įrenginyje palaiko projektinį temperatūrų skirtumą.
 • AB-QM ventilis gali reguliuoti temperatūrą, esant mažoms apkrovoms, ir stabiliai veikia visame diapazone. Visus galimus slėgio skirtumo pokyčius koreguoja slėgio reguliatorius. Dėl to temperatūros reguliavimas yra mažiau veikiamas trikdžių ir pavara atlieka mažiau judesių.
 • AB-QM ventiliai gali būti tiksliai nustatyti projektinei srauto reikšmei, net jei sistema yra užpildyta ir veikia, taigi sistemos nereikia išleisti, ar naudoti srauto grafikų apskaičiavimų – ji užtikrina pilną sistemos kontrolę realiomis eksploatacijos sąlygomis.
 • Membranos konstrukcija tokia, kad ventiliai neužsiblokuotų.
 • Visuomet tinkamas srautas, tad iš galutinių vartotojų skundų nesulaukiama. Tikslus srauto ribojimas, esant bet kokiai apkrovai, apsaugo nuo kintamo energijos suvartojimo, kuris atsiranda, sistemose naudojant statinį balansavimo metodą.
 • Kadangi AB ventiliai atlieka dvi funkcijas – balansavimą ir reguliavimą, tai montavimo išlaidos sumažėja perpus. Šimtaprocentinė ventilio įtaka leidžia pasirinkti mažesnio slėgio siurblį nei įprasta ir tokiu būdu sumažinti energijos suvartojimą.
 • Ventilis gerai veikia netgi tada, kai montavimas nėra pilnai užbaigtas. Pavyzdžiui, kai kurie aukštai jau gali būti apgyvendinti, o kituose aukštuose dar gali vykti statybos darbai; tai apgyvendintuose aukštuose sistema veiks pilnai ir bus subalansuota.

Supaprastinimai:

 • Srauto apribojimas gaunamas, nustačius ventilį reikiamam srautui – naudokite funkciją „Nustatykite ir pamirškite”.
 • Vienintelis parametras, kurį reikia įvertinti, yra srauto dydis, todėl ventilį galima pasirinkti lengvai ir greitai.
 • Maksimalus AB-QM praleidžiamo srauto nustatymas atitinka maksimalų srauto greitį leistiną tokio skersmens vamzdžiui pagal tarptautinius standartus.
 • Lengva nustatyti gedimą.
 • Nereikia skaičiuoti ventilio reguliavimo koeficiento.
 • Nereikia skaičiuoti ventilio įtakos. Pradedant eksploatuoti, ventilio nustatymui nereikia specialios įrangos arba labai aukštos kvalifikacijos personalo paslaugų.
 • Kompaktiška konstrukcija leidžia sumontuoti ventilį tokiose vietose, kur yra mažai erdvės, pavyzdžiui, autonominiuose ventiliatoriniuose konvektoriuose.

Nuo slėgio nepriklausomas balansavimo bei reguliavimo ventilio AB-QM taikymas:

I. Taikymas kintamo srauto sistemoms
AB-QM ventilis su pavara gali būti naudojamas kaip srauto ribotuvas ir kartu kaip reguliavimo ventilis, pilnai įtakojantis ventiliatorinį konvektorių (VK).
AB-QM automatiškai užtikrina reikiamą srautą kiekvienam VK moduliui ir taip supaprastina hidraulinį balansavimą sistemoje. Kadangi ventilyje yra įrengtas slėgio skirtumo reguliatorius, ventilio įtaka visada bus 100%, o tai reiškia, kad dalinė sistemos apkrova neįtakos temperatūros reguliavimo, kaip tai vyksta įprastiniuose reguliuojamuose ventiliuose. Sumontavus AB-QM ventilius, visa sistema suskirstoma į nepriklausomų reguliavimo kontūrų zonas, kurios viena kitos neįtakoja. Srautą nustatyti labai paprasta. Tiesiog AB-QM ventilyje nustatykite reikiamą srautą VK moduliui. Nereikia specialaus metodo visos sistemos subalansavimui. Taip sutaupoma daug darbo valandų. Be to viename ventilio korpuse apjungus kelias funkcijas, reikės mažiau ventilių ir montavimo darbų. Priklausomai nuo poreikių, temperatūros reguliavimui AB-QM gali būti montuojamas su įvairiomis elektros pavaromis ON/OFF (įjungta/išjungta), 3 taškų, 0-10 voltų).

Sistemoje naudojant AB-QM, sumažinsite bendrąsias išlaidas:
– Nėra apskaičiavimų – tik lengvas pasirinkimas.
– Mažesnės investicijos, nes dviem funkcijoms – balansavimui ir valdymui – atlikti reikalingas tik vienas ventilis.
– Greitas surinkimas, nes sumontuoti vieną ventilį užtrunka mažiau laiko, nei montuojant du
– Trumpas paruošimo eksploatacijai laikas, nes nustatoma lengvai ir greitai.

II. Taikymas pastovaus srauto sistemoms
Vienvamzdėje šildymo sistemoje AB-QM ventilis gali būti naudojamas kaip automatinis srauto reguliatorius kiekviename stove. AB-QM riboja srautą iki nustatytos reikšmės, taip automatiškai pasiekiant hidraulinį sistemos balansą.

Funkcija:

AB-QM ventilis susideda iš dviejų dalių:
1. Slėgio perkryčio reguliatoriaus
2. Reguliuojančio ventilio

1. Slėgio perkryčio reguliatorius palaiko pastovų slėgio perkrytį reguliavimo ventilyje. Membranoje slėgio perkrytį (p2-p3) kompensuoja spyruoklės jėga. Kai slėgio skirtumas reguliavimo ventilyje pasikeičia (dėl bendro slėgio pokyčio ar reguliuojančio ventilio judesio), tuščiaviduris kūginis vamzdelis pasislenka į naują padėtį, kurioje susidaro nauja pusiausvyra ir taip išlaikomas pastovus slėgio skirtumas.
2. Reguliuojančio ventilio charakteristika yra tiesinė. Ji charakterizuoja eigos apribojimo funkciją, kuri leidžia nustatyti Kv vertę. Eigos apribojimo pakeitimas atliekamas, kilnojant blokavimo mechanizmą ir pasukant ventilio viršų į norimą padėtį, kuri skalėje pažymėta procentais. Blokavimo mechanizmas automatiškai apsaugo nuo nepageidaujamo nustatymo pakeitimo.

Siurblio veikimo optimizavimas, gedimų nustatymas:

AB-QM (DN 10-32) turi matavimo antgalius, kurie leidžia išmatuoti slėgio skirtumą (p2-p3). reguliavimo ventilyje, o AB-QM (DN 40-100) išmatuoja skirtumą tarp p1 ir p3. Jei slėgio skirtumas viršija tam tikrą reikšmę, tai reiškia, kad slėgio perkryčio reguliatorius veikia ir atliekama srauto ribojimo funkcija. Matavimo funkcija gali būti naudojama patikrinti, ar yra pakankamas slėgio skirtumas, tokiu būdu patikrinant srautą. Ši funkcija taip pat gali būti naudojama siurblio kuriamo slėgio dydžio optimizavimui. Siurblio kuriamas slėgis gali būti mažinamas, kol jis netaps mažesnis už minimalų reikalaujamą slėgį labiausiai nutolusiam ventiliui (pagal hidrotechnikos reikalavimus).
AB-QM (DN 40-250) matavimas atliekamas tarp p1 ir p3. Jei slėgio perkrytis viršija tam tikrą reikšmę, vadinasi, slėgio perkryčio reguliatorius veikia ir srauto ribojimo funkcija yra atliekama. Matavimo funkcija gali būti naudojama norint patikrinti, ar yra pakankamas slėgio perkrytis, tokiu būdu patikrinant srautą. Surastas optimalus taškas būna toje vietoje, kur nustoja galioti proporcija tarp siurblio sukurto slėgio ir išmatuoto slėgio perkryčio. Slėgį galima patikrinti, naudojant, pavyzdžiui, Danfoss PFM 3000 (daugiau informacijos AB-QM techninių charakteristikų aprašyme).

Išankstinis nustatymas
Apskaičiuotasis srautas gali būti lengvai sureguliuotas, nenaudojant specialių instrumentų.
Pradinio nustatymo skalė rodo reikšmes nuo (100% – pilnas srautas iki 0% – ventilis uždarytas). Sukimas prieš laikrodžio rodyklę padidins srauto reikšmę, o sukimas pagal laikrodžio rodyklę jį sumažins.
Kai ventilis yra nustatomas ties 80% ar daugiau, tampa matomas raudonasis žiedas (esantis žemiau ženklo „DN max flow“ [DN maksimalus srautas]).
Jei turime ventilį DN 15, tai maksimalus srautas bus lygus 450 l/val. = 100% t.y. pradinis nustatymas. Norint nustatyti 270 l/val. srautą, reikia nustatyti 270/450 = 60%.
Rekomenduojamas pradinis srauto nustatymas nuo 20% iki 100%. Nustatymas gamykloje yra 100%.

Montavimas

AB-QM ventilis yra vienos krypties, tai reiškia, kad jis veikia, kai rodyklė ant ventilio korpuso sutampa su srauto judėjimo kryptimi. Jei šios taisyklės nepaisoma, ventilis veikia kaip kintanti diafragma, kuri staiga uždarant srautą, sukelia hidraulinį smūgį, nes padidėja leistinas slėgis.
Tuo atveju, kai sąlygos sistemoje leidžia atbulinį srautą, griežtai rekomenduojame naudoti apsaugą nuo atbulinio srauto, kad išvengtumėte galimo hidraulinio smūgio, kuris gali sugadinti ventilį bei kitus sistemos elementus.

Apibendrinus:

1. Nuo slėgio nepriklausomą balansinį reguliavimo ventilį sudaro tolygaus valdymo ventilis ir integruotas slėgio reguliatorius su membrana.
2. Ventilis gali būti naudojamas kaip automatinis srauto ribotuvas.
4. Ventilis turi mechanizmą, kuris reguliuoja srautą nuo 100 iki 0 % maksimalaus srauto.
5. Minimalus galimas tolygaus valdymo pavaros nustatymas turi būti 30 l/h.
6. Kai yra minimalus nustatymas (30 l/h), turi būti galimas tolygus valdymas iki 0 % srauto.
7. Uždarymo funkcija galima su nustatymo mechanizmu.
8. Turi būti reguliuojama be įrankio (iki DN 32) arba su standartiniu įrankiu (didesniems nei DN 32 vožtuvams).
9. Nustatymas, kuri galima užrakinti, turi būti matomas nuo DN 32 ventilio viršaus ir nuo DN 40 – 150 ventilių šono.

10. Serviso atveju reguliavimo ventilių iki DN 32 riebokšliai turi būti tikrinami neišleidus slėgio.
11. DN 40 – 100 ventiliai turi turėti uždarymo funkciją (teig.), kuri būtų atskirta nuo nustatymo mechanizmo.
12. Nuotėkio lygis turi būti toks: ventiliams iki DN 32 neturi būti matomo nuotėkio esant šiluminės pavaros jėgai (90 N); ventiliams iki DN 100 turi būti 0,05 % kv esant 500 N; DN 125 vožtuvams – 0,01 % kv esant 650 N ir DN 150 ventiliams – 0,01 % kv esant 1000 N. Didžiausias darbinis slėgis turi siekti 400 kPa, visos pavaros turi užsidaryti, esant 600 kPa slėgio perkryčiui.
13. Reguliavimo ventilio srauto ir valdymo signalo charakteristika turi būti tiesinė visose valdymo padėtyse.
14. Reguliuojant pavaros nustatymus bet kokio dydžio ir esant bet kuriam nustatymui, reguliavimo ventilis turi turėti galimybę pakeisti tiesinę charakteristiką atitinkama procentine charakteristika.
15. Minimalus slėgių skirtumas turi būti: – 16 kPa ventiliams, kurių matmenys yra iki DN 20; – 20 kPa ventiliams, kurių matmenys yra iki DN 32; – 30 kPa ventiliams, kurių matmenys yra iki DN 100.

Danfoss automatinis balansavimas

Remtasi http://www.danfoss.com