Danfoss kompanija skatina inovacijas, kuria tokius šildymo sprendimus, kurie patenkins Jūsų poreikius žymiai geriau ir lanksčiau. Šiandieną, atnaujinus tradicines technologijas, naujos kartos lituoti šilumokaičiai neprilygstamai geriau perduoda šilumą ir pagerina energijos efektyvumą.

Siekdami pasiūlyti dar geresnius ir modernesnius šilumokaičių sprendimus, Danfoss paruošė visiškai naują plokštelių konstrukciją. Šie lituoti šilumokaičiai su novatoriška Micro Plate™ (mikro plokštelių) technologija užtikrina naujos kartos efektyvumą ir našumą įvairioms šildymo bei vėsinimo sistemoms.

Danfoss yra žinoma pasaulyje kaip šildymo pramonės inovacijų lyderė, turinti nepralenkiamą patirtį centralizuoto šildymo srityje.
Įmonė pritaikė sukauptas žinias naujiesiems lituotiems šilumokaičiams, sukurdama pilną asortimentą tipų, tinkamų kiekvienai centralizuoto šildymo sistemai ir šilumos tinklams. Nesvarbu, koks jūsų sistemos slėgis – kintamas ar pastovus, kokio dydžio temepratūros svyravimai, įmonė gali pasiūlyti patį geriausią sprendimą.

Sistemų taikymo sritys:

  • Centralizuotas šildymas ir vėsinimas

Centralizuoto šildymo sistemose MPHE naudojami kaip hidraulinis tarpininkas tarp rajono šilumos tinklų (pirminė pusė) ir namų šildymo kontūro (antrinė pusė) bet kurio dydžio gyvenamuosiuose pastatuose.

  • Decentralizuoto šildymo sistemos

Daugiabučiuose namuose MPHE optimaliai tinka naudojimui decentralizuotose sistemose, kur kiekvienas butas turi savo hidraulinį modulį, kitaip vadinamą šilumos punktu butui.

  • Mikro tinklai su biokuro katilinėmis

Mikro tinklai – tai smulkūs centralizuoto šildymo tinklai, dažnai esantys kaimo vietovėse ir kaip šilumos šaltinį naudojantys biokurą. Kaip ir centralizuoto šildymo sistemose, čia naudojami MPHE tarp mikro tinklo ir pastatų šildymo kontūrų

  • Kombinuotos sistemos su saulės energijos panaudojimu

Danfoss MPHE Microplate plokštelėMPHE puikiai tinka sistemoms, kuriose šiluminė saulės energija yra pagrindinis energijos šaltinis, o pagalbinis šilumos šaltinis yra, pavyzdžiui, dujinis katilas arba centralizuotas šildymas.

Lituoti Micro Plate™ šilumokaičiai – tai revoliucinė Danfoss technologija.

Dėl unikalios mikro plokštelių konstrukcijos jie pralenkia visus rinkoje siūlomus šilumokaičius:
– iki 35% mažesniais slėgio nuostoliais
– iki 10% greitesniu šilumos perdavimu
– efektyvesniu išlaidų ir energijos taupymu
– patogesne ir kompaktiška konstrukcija
Micro Plate™ technologija, įdiegta naujuosiuose lituojamuose šilumokaičiuose, skirta mažesnės galios sistemoms su santykinai pastoviu slėgiu, temperatūra, ir vandens tiekimo sistemoms.

Lyginant su tradiciniais plokšteliniais šilumokaičiais, MPHE šilumokaičiai pasižymi įspūdingais privalumais. Nuo šiol Jūs galite sukurti individualiai Jūsų šilumos tinklams pritaikytą sistemą. Keičiant griovelių skaičių, dydį ir išdėstymą, mikroplokšteles galima pritaikyti taip, kad šilumos perdavimas būtų optimalus, o slėgio nuostoliai – minimalūs. Taigi, Jūs patys pasirenkate, kas geriausia Jūsų centralizuoto šildymo ar vėsinimo sistemai.

Danfoss MPHE Microplate technologijaMicro PlateTM pranašumai:

  • 10% geresnis šilumos perdavimas

Sumaniai perdaryta plokštelių konstrukcija gerokai padidina MPHE šilumokaičių efektyvumą. Skystis teka pro visą plokštelę sąlyginai vienodu greičiu. Tarp sričių, kuriose skystis teka greičiausiai ir lėčiausiai, santykis yra tik x 3 – tai stipriai pranoksta senesnių šilumokaičių modelių santykį, kuris buvo x 10. Tokiu būdu skystis geriau paskirstomas ir sumaišomas, o šilumos perdavimo koefi cientas padidėja iki 10%.

  • 35% mažesni slėgio nuostoliai

Efektyvesnis šilumnešio srautas reiškia, kad slėgio nuostoliai yra minimalūs. Dėl mažesnio vandens kiekio, reikalingo sistemoje pumpuoti vandenį, eksploatacijos kaštai ženkliai sumažėja, nes siurblio ir sistemos susidėvėjimo laikas prailgėja.

  • Mažesnė CO2 emisija

Danfoss MPHE fishbone pattern illu Micro platePagerinus sistemos efektyvumą, reikia mažiau energijos tam pačiam rezultatui pasiekti. MPHE šilumokaičiams reikia mažiau plokštelių, todėl jiems pagaminti reikia mažiau žaliavų. Maži slėgio nuostoliai, todėl pakanka mažesnės siurblio galios. Dėl geresnio šilumos perdavimo sistema efektyviau veikia, o dėl ilgesnio tarnavimo laiko sumažėja atliekų kiekis. Visi šie veiksniai padeda sumažinti bendrą CO2 emisiją, lyginant su tradiciniais šilumokaičių modeliais.

Micro Plate™ šilumokaičiai turi platų, plokščią litavimo paviršių, kuris suteikia daugiau stabilumo jų konstrukcijai.

Atsiradus Micro Plate™ (mikro plokštelių) technologijai, yra galimybė patobulinti šilumokaičio veikimą ir prailginti sistemos gyvavimo laiką, suteikiant jam tvirtesnę bei patvaresnę konstrukciją. Su naujaisiais XB Micro Plate™ šilumokaičiais, kurie yra lengvesni ir kompaktiški, Jūs galite pasiekti neprilygstamus šilumos perdavimo rezultatus.

Jei užsiimate šilumos gamybos ir tiekimo verslu ar gaminate žemo pajėgumo šilumos sistemas, partnerystė su Danfoss – geriausias būdas rasti tinkamiausią šilumokaitį Jūsų sistemai, nesvarbu kokie bebūtų jos techniniai reikalavimai.

Danfoss gali sukurti plokštelinius šilumokaičius pagal individualų užsakymą, t.y. pagal Jūsų sistemos poreikius:
• dydžius ir šilumokaičių matmenis
• šilumos perdavimo galią ir plokštelių skaičių
• jungtis: skaičių, tipus ir padėtis
• pakuotę

Danfoss produktai gaminami pagal aukščiausius standartus. Paslaugos buvo įvertintos, suteikiant visus būtinus sertifikatus, įskaitant ISO 9001/14001 ir ISO/ TS 16949, ir visi Danfoss šilumokaičiai yra išbandomi, prieš pateikiant vartotojui. Visiems produktams suteikiamas pilnas garantinis aptarnavimas.

Šaltinis: http://sildymas.danfoss.com/