Vis dar kamuoja šildymo sezono metu girdimas oro čiurlenimas radiatoriuose, aktualus oro šalinimas mažose šildymo sistemose? Nebenorite vėl ir vėl kviestis santechnikus nuorinimui, susidurti su visais dėl to kilusiais nepatogumais?
Turime puikų problemos sprendimą – tai oro šalinimo stotelė „Servistek”!

Šis įrenginys automatiškai pašalina ištirpusį orą iš visos šildymo sistemos – nuo pirmo iki viršutinio namo aukšto, pasiekdamas tolimiausias šildymo sistemos vietas. „Servistek” gali būti naudojamas daugiabučiuose pastatuose su nepriklausoma šildymo sistema, individualiuose namuose.

Svarbiausia privalumai – ženkliai sumažės triukšmas šildymo sistemoje, pagerės šilumos mainai tarp šilumokaičio ir namo šildymo sistemos, bus apsaugotas nuo oro patekimo vidun cirkuliacinis siurblys, mažės vamzdynų erozija, purvo susidarymas, kaupimasis, nebereikės rankinių ar automatonių nuorintojų, labiau apsisaugosite nuo patalpų užliejimo.

Pristatome naujos kartos modelį su automatiniu nustatymu. Naujas dydis, skirtas mažoms sistemoms! Baigta su problemomis dėl oro – dabar ir mažose šildymo sistemose.

Šildymo sistemų montuotojai ir eksploatuotojai gali apie tai pasakoti be galo: „… kambarys vėl šaltas, vėl oras radiatoriuje, vėl reikia šalinti orą, vėl prijungti vandens žarną, vėl papildyti…“

Servistek ST30+P

– tai įrenginys, kuris padarys galą užsiorinimui problemoms net ir mažose sistemose, kurių tūris iki 12 m3. „Servistek ST30+P“ prižiūrės Jūsų šildymo sistemą kiaurą parą, vasarą ir žiemą, nuorins ją centralizuotai ir automatiškai, o nukritus slėgiui – pati papildys sistemą.

PATIRTIS: „Servistek ST30+P“ panaudotas jau išbandytas principas. Per daugiau nei dešimtmetį „servistek“ įrenginiai pasiteisino tūkstančiuose centrinio šildymo punktų, esančių gyvenamuosiuose būstuose, pramonės objektuose, centralizuotose šilumos tiekimo sistemose. Tai buvo įrodyta gausybe Drezdeno Technikos instituto atliktų matavimų ir tai liudija apie didelį „servistek“ principo efektyvumą ir patikimumą.

VEIKIMO PRINCIPAS: Nuolat tobulinant koncepciją, gamintojui pavyko panaudoti degazavimo principą išpurškiant vandenį vakuumo vamzdyje. Dabar vakuumas sukuriamas tiesiogiai siurblio korpuse. Gautas gaminys ekonomiškai ir funkcionaliai pritaikytas mažiems sistemų cirkuliaciniams kontūrams.

SENA SISTEMA be „Servistek ST30+P

NAUJA SISTEMA su „Servistek ST30+P“

Šildymo sistemos eksploatacijos pradžioje vandenyje yra ypač daug dujų. Dažniausiai viršutiniuose aukštuose dujomis persisotinęs vanduo sukelia eksploatacijos sutrikimus, dėl ko šildymo paviršiai atšąla ir atsiranda erzinantys srauto triukšmai.

Jei pašalinus orą sistema nepakankamai papildoma vandeniu, membraniniame slėginiame plėtimosi inde nelieka vandens. Dėl to aukščiausiose sistemos vietose susidaro vakuumas. To pasekmė – aukščiausiose sistemos taškuose dėl vakuumo pasiurbiamas oras.

Prasideda neprognozuojamas ciklas, kuris lydi kai kurias šildymo sistemas visą eksploatacijos laiką ir dažnai laikomas „visai normaliu“, kurio, esą, negalima pakeisti.

Užpildant šildymo sistemą pakanka pašalinti orą rankiniu būdu, visa kita perima „Servistek ST30+P“.
Eksploatavimo pradžioje stipriai dujomis prisotintas vanduo beveik pilnai degazuojamas (iki 90%). Išsiskyrusios dujos automatiškai pakeičiamos papildymo vandeniu.
Membraniniame slėginiame plėtimosi inde visada yra pakankamai vandens, jis mažai dėvisi, o slėgis patikimai išlaikomas.
Net ir orą, kuris susikaupia per vasarą neveikiančiuose radiatoriuose, „servistek“ greitai pašalina. Oro sąlygoti srauto triukšmai – jau praeitis, o taip pat išvengiama oro problemų cirkuliaciniuose siurbliuose, ypač veikiančių mažaaukščiuose pastatuose.
Pažangus „servistek“ valdiklis kontroliuoja šildymo sistemos darbą ir praneša apie trikdžius.
Servistek ST30 nuorinimas

Problemos su oru!!!

Servistek ST30 šildymo sistemos nuorinimas

Privalumai:

  • automatinis, centrinis degazavimas – nuorinimas;
  • kontroliuojamas, automatinis papildymas su elektroniniu stebėjimu;
  • optimali membraninio slėginio plėtimosi indo eksploatacija;
  • jokių dėl oro atsirandančių srauto triukšmų;
  • sumažėja dėl oro kylančių problemų cirkuliaciniuose siurbliuose;
  • optimalus, pagerintas šilumos perdavimas į šildymo paviršius ir šildymo katile.

Prisotinto dujomis vandens išpurškimas siurblio korpuse garantuoja didžiausią efektyvumą mažiausioje erdvėje, daugiau komforto bei serviso.

„Servistek ST30+P“ techniniai duomenys:

• „Servistek ST30+P“ skirtas montuoti ant sienos.
• jungiamas grįžtančiajame šildymo sraute iš karto šalia membraninio slėginio plėtimosi indo.
• prieš pradedant eksploatuoti tereikia nustatyti keletą valdymo duomenų, pvz.:
– datą ir laiką,
– minimalų darbo slėgį, kai
nustatymo diapazonas 0,5 – 3 bar
p0 = pst + 0,2 bar (rekomenduojama)
statinis slėgis (= statinis aukštis [m]/10)
• maks. eksploatacinis slėgis: 8 bar
• maks. eksploatacinė temperatūra: 70 °C
• darbo slėgis: 0,5-3 bar
• leist. aplinkos temperatūra: 0-35 °C
• šalinimas ištirpusių dujų: < 90 %, laisvoje formoje esančių dujų: 100%
• darbinis našumas: 0,05 m³/h
• papildymo našumas: < 0,025 m³/h
• maks. slėgis papildymo linijoje: 0,1-6 bar (įmanomas papildymas iš atviro rezervuaro)
• leist. glikolio koncentracija: 50%
• maks. sistemos tūris esant vandens / termofikato / glikolio mišiniui: iki 12 m³

„Servistek ST30+P“ veiksena sistemoms su slėginiais plėtimosi indais:

Nuorinimas