Reguliatorių ECL 310 valdykite nuotoliniu būdu – optimizuojant darbo sąnaudas, valdymo efektyvumą.
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemose interesų riba tarp tiekėjo ir vartotojo yra šilumos punkte. Tiekėjas turi pateikti reikiamų parametrų energiją – šilumą, o vartotojas pasiima tiek, kiek jam reikia. Vartotojui, o ypač daugiabučiame name, gali būti keblu nuspręsti – kiek šilumos paimti, nes reikia analizuoti keletą faktorių – lauko, tiekiamo šilumnešio temperatūras, vėjo įtaką. Vartotojai gali samdyti specialistus ir su jais tartis dėl įrenginio suderinimo bei stebėjimo arba analizuoti šildymo situaciją patys ir būti savo šilumos sąnaudų žinovais. Šiam tikslui ir yra skirtas ECL PORTALAS ABSOLIUTA.
Tai yra nuotolinio valdymo sprendimas šilumos punktų valdymui. Sistema yra pagrįsta internetu ir išmaniųjų telefonų technologijomis. Vartotojas prisijungia prie sistemos ir mato esamą situaciją, bei gali atsiųsti kelių mėnesių duomenų archyvą. Šildymo sistemos valdymas pasiekiamas internetu iš bet kur ir bet kada, nereikia jokios programos diegti į kompiuterį.

„ECL Portal“ – tai centralizuoto šildymo sistemos nuotolinio valdymo ryšio programa.

Tiek patyrusiam naudotojui, tiek naudojančiam pirmą kartą, „ECL Portal“ suteikia paprastą prieigą prie sistemos, jos dienos našumo apžvalgos, leidžia sumažinti priežiūros ir aptarnavimo išlaidas.

Danfoss ECL 310 Portal shema

Prieiga prie ECL 310 reguliatorių naudojant kompiuterį arba išmanųjį telefoną

„ECL Comfort 310“ elektroniniam reguliatoriui skirta „ECL Portal“ programa – tai paprastai naudojamas SCADA* įrankis, skirtas centralizuoto šildymo sistemai valdyti. „ECL Portal“  supaprastina aptarnavimą, eksploatavimą ir techninę priežiūrą.

* SCADA – tai šildymo duomenų surinkimo, stebėjimo, kontrolės ir valdymo programinė sistema. Duomenys yra surenkami nuotoliniu būdu, panaudojant interneto ryšį. SCADA sistema leidžia techniniam personalui matyti ir valdyti visą technologinį procesą kompiuterio ekrane.

Kelkite techninės priežiūros lygį ir mažinkite išlaidas naudodamiesi prieigos ir valdymo visą parą galimybėmis, gaukite išsamią energijos sunaudojimo duomenų, temperatūros ir srauto apžvalgą. Rezultatas – optimalus našumas ir faktinis energijos taupymas.Danfoss ECL 310 Portal temperatūrų grafikas

Reali nauda, taupymas

Naudodami „ECL Portal“ galite:
• Šalinti trikdžius nevykdami į šildymo sistemos vietą.
• Pakelti techninės priežiūros lygį ir sutrumpinti reagavimo į avarines situacijas laiką.
• Didinti sistemos našumą ilgalaikėje perspektyvoje.
• Kelti energijos naudojimo ir skaidrumo lygį.

Loginė sąsaja

Lanksti ir patogi vartotojui žiniatinklio grafinė sąsaja „ECL Portal“ suteikia išsamią informaciją apie „ECL Comfort 310“ konfigūracijas, parametrų nustatymus ir jutiklio reikšmes tada, kai jums reikia, ir ten, kur reikia.

Šildymo sistemos grafinis ekranas labai jautrus, o „ECL Portal“ SCADA sudaro įspūdį, kad esate tiesiog namuose.

„ECL Comfort 310“ reguliatoriuje pasirinkta programa automatiškai rodoma pagrindiniame „ECL Portal“ ekrane, o esamos ir kontrolinės reikšmės ekrane automatiškai rodomos ir naujinamos. Tuo pat metu, atitinkami meniu punktai, kuriuose galite prieiti prie konfigūracijų, kreivių ir kitų funkcijų, suteiks patikimą apžvalgą.

„ECL Comfort 310“ reguliatorius – tai lauko oro kompensatorius, veikiantis kaip šildymo sistemos arba centralizuotos šildymo sistemos šilumos punkto intelektualusis šakotuvas. „ECL Comfort“ tauri aukštą našumą užtikrinančias funkcijas. Sutaupysite montavimui ir eksploatavimui skiriamą laiką, sutrumpinsite neplanuotos techninės priežiūros laiką, mažinsite energijos sąnaudas.

Sumanus ryšys

„ECL Comfort 310“ užtikrina moderniausias ryšio sąsajų parinktis. Integruotų parinkčių arba parinkčių naudojant išplėtimo modulius diapazonas apima internetą („Ethernet“), „Modbus“, „M-Bus“ ir USB, skirtą techninei priežiūrai atlikti.

ECL reguliatoriaus duomenis pasieksite būdami bet kurioje vietoje. Jei atsiranda tinklo ryšio ir šildymo sistemos stebėjimo poreikis keliuose greta esančiuose pastatuose, juos galima lengvai įtraukti ECL reguliatorius į tinklą.

Pradinis rinkinys – kompiuteris, interneto ryšys

Ryšiui tarp „ECL Comfort 310“ reguliatoriaus ir „ECL Portal“ užtikrinti naudojamas esamas standartinis pastato interneto ryšys („Ethernet“). Taigi, montavimas faktiškai yra labai paprastas. Be to, vartotojo kompiuteryje nereikia diegti jokios specialios programinės įrangos, todėl taupomas tiek pradedančiųjų, tiek patyrusių vartotojų laikas.

Veikiančioje sistemoje galimos trijų lygių vartotojų paskyros (vartotojo, priežiūros specialisto ir galutinio vartotojo). Nuo dabar stebėti ECL paprasta, kaip niekada, o nemokamas išmaniojo telefono programos intelektualusis valdiklis tiesiogine prasme yra jums po ranka.

Pajungimas

1. Atveskite, prijunkite „Interneto“ kabelį į ECL310 reguliatorių, kad užmegzti interneto ryšį.
2. Jei ECL310 įsigijote iš UAB „Absoliuta“, tai reguliatorius pradės veikti iš karto jį instaliavus, nebent interneto tiekėjas yra neaktyvavęs 502 port-o.
3. Šią informaciją apie reguliatorių atsiunčiate į renatas@absoliuta.lt:
– Elektroninio pašto adresą, pvz. prieziura@prieziura.lt (tik pirmą kartą);
– Pajungto reguliatoriaus MAC adresą (jis užrašytas ant ECL310 galinės sienelės);
– Adresą, kur yra pajungtas reguliatorius, pvz. Gerovės g. 12, Vilnius.
4. Laukite atsakymo, kad Jūsų reguliatorius aktyvuotas ir jį galima valdyti internetu.

Paros vaizdas: 

Valdiklio schema atvaizduojama ekrane
Visi vartotojui pasiekiami ECL310 valdikliai grupuojami kairėje.
Ekrane matome:
– esamas ir pageidaujamas temperatūras
– siurblių ir vožtuvų darbo simbolius
– taikymo schemos Nr., kt.
Matome ar užduotis bei nustatyta vertė atitinka. Esant nukrypimui
– nedelsiant galime reaguoti.
Temperatūros kaitos kreivės

Pasirenkame norimus temperatūros jutiklius ir juos stebime.
Kursorius gali būti paslinktas į norimą vietą.

Valdiklio schema ekrane: Temperatūros kaitos kreivės:
Danfoss ECL 310 Portal valdiklio shema Danfoss ECL 310 Portal temperatūrų kaita

Aliarmai

Galima stebėti aktyvių aliarmų skaičių. Min ir (ar) Maks ribos gali būti nustatytos, viršijus ribą, apie aliarmą pranešama e-paštu. Kai vartotojas prisijungia prie ECL Portal 310, tuomet parodomi visi aliarmai.

Duomenų registravimas

Jutiklių vertės – pav. temperatūra ir slėgis yra registruojami 15 min. intervalais ir saugomi 3 mėn.
Šilumos skaitiklio parodymai planuojami saugoti 5 metus.
Visi duomenys gali būti perkelti į CSV, XLS, PDF, RTF ar XML formatą.
Dauguma nustatymų galima keisti per ECL portalą. Tai leidžia optimaliai naudoti energiją.
Tai tik keletas nustatymų.

Aliarmų pateikimas: Duomenų registravimas:
Danfoss ECL 310 Portal aliarmų pateikimas Danfoss ECL 310 Portal duomenų registravimas

Funkcijos, privalumai ir vertės

FUNKCIJA PRIVALUMAS VERTĖ
• Web-grafinė sąsaja
• Grafinis atvaizdavimas naudoja Silverlight plug-in
• Šildymo sistema pasiekiama iš bet kur ir bet kada.
• Nereikia jokios programos diegti į AK.
• Programos atnaujinimas diegiamas serveryje, o ne kiekviename AK.
• Vartotojo platforma suderinama su kitomis pav. Microsoft, Linux, MAC, Android.
• Vartotojo sąsaja suderinama su interneto naršyklėmis MS Internet. Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox etc.
• Laiko taupymas
• Ryšys tarp ECL310 ir ECL Portalo naudoja internetą • Panaudojamas esamas interneto ryšys. Pav. ADSL,
• Optinis kab. ir pan. Nereikia naujų laidų, pav. Modbus.
• Išnaudojami esami Ethernet laidai.
• Nereikia naujo ar specialaus ryšio komponentų.
• Sumažintas diegimo laikas.
• Sumažintos diegimo sąnaudos.
• Sumažintas sudėtingumas, paprastesnis aptarnavimas.
• SCADA išvaizda • Vartotojas supranta grafinį atvaizdavimą.
• Norimos ir siekiamos vertės yra rodomos ir automatiškai atnaujinamos.
• Meniu naršymas labai paprastas.
• Sumažintos laiko sąnaudos valdant įrangą

• Nuotolinis valdymas

• Detalus priėjimas prie informacijos apie ECL310 configuraciją, parametrų vertės ir nustatymai iš praktiškai bet kur.
• ECL310 darbas gali būti stebimas ir valdomas nuotoliniu būdu.
• Vartotojai gali būti aktyvus stebėtojai, siekiantys efektyvaus sistemos darbo.
• Galima diagnozuoti bėdos priežastį be apsilankymo vietoje.
• Vartotojas gauna aukštesnį aptarnavimo lygį.
• Sumažinto aptarnavimo sąnaudos.
• Pagerintos gero veikimo ir eksploatacijos sąlygos, sumažintos energijos sąnaudos.
• Žinojimas apie sąnaudų dydį, sąlygoja jų mažėjimą.
• Automatinis aliarmas per e-paštą • Jei jutiklio matavimo vertė yra už nustatytų ribų, vartotojas gauna e-paštu žinutę.
• Nedelsiamas reagavimas.
• Administratoriai neturi rankiniu būdų atidaryti visų sistemų, kad rasti aliarmo šaltinį.
• Aukštas aptarnavimo lygis.
• Sumažinti aptarnavimo kaštai.
• Greitesnis reagavimas į aliarmus.
• 3 vartotojo administravimo lygiai • Galimi keli vartotojo priėjimo prie sistemos lygiai: savininkas, technikas ir galutinis vartotojas • Minimizuoti administravimo sąnaudų kaštai
• Profesionalus ECL Portalo serverio aptarnavimas • Sąnaudos žinomos iš anksto.
• Patikimos duomenų kopijos.
• IT profesionalai aptarnauja IT įrangą.
• Nereikia serverio aptarnavimo sąnaudų.
• Centrinis ECL Portal serveris gali aptarnauti daugelį vartotojų pasaulyje.
• Vartotojai gali pasitikėti ECL Portalu.
• Nereikia papildomų IT žmonių
• Mobili prieiga prie SCADA sistemos per telefonų programas • SCADA sistemos galimybės pasiekiamos telefonu iš bet kur, net per GPRS, Edge ar 3G tinklus.
• Aliarmai matomi jūsų išmaniajame telefone.
• Mobilumas vartotojui.
• Tiesioginis ryšys su šildymo sistema taupo laiką tiems, kas yra išvykęs iš biuro.

ECL Portal programa išmaniems įrenginiams yra Apple AppStore ir Android Market.
Apple AppStore:
iPhone
iPad
iPod
Android:
Telefonai su Android
Tabs/Pads su Android

Demonstracinė ECL 310 portalo versija: http://ecl.portal.danfoss.dk
Username: ecldemo@gmail.com
Password: ecldemo11

Kęstutis Paulavičius, Šildymo technikos skyriaus vadovas, UAB „Danfoss“