ECL Comfort grupės valdikliams, kuriems priklauso ir ECL Comfort 310 elektroninis valdiklis, naudojama „protingų“ kortelių technologija, o grafinės ekrano iliustracijos ant valdiklių palengvina greitą sistemos apžvalgą.

ECL Comfort valdiklių oro kompensuojamo reguliavimo funkcija matuoja lauko temperatūrą ir atitinkamai reguliuoja šildymo sistemos srauto temperatūrą. Lauko oro kompensuojama šildymo sistema padidina komforto lygį ir sutaupo energijos.

ECL Comfort 310 – tai ECL Comfort valdiklių grupės elektroninis valdiklis, atliekantis oro kompensuojamą srauto temperatūros reguliavimą centralizuoto šildymo ir vėsinimo sistemose. Tinkamai reguliuojant srauto temperatūrą šildymo ir vėsinimo sistemose galima sutaupyti energijos. Galima reguliuoti iki 4 kontūrų.

Autonominis reguliatorius su ryšio sąsajos, skirtas naudoti ne didesnėse kaip 3½ kontūrų sistemose:

 • 2½ reguliavimo kontūrai ir termostato funkcijaDanfoss elektroninis valdiklis ECL 310
 • Išmanūs „ECL“ programavimo raktai, A2xx serija
 • Naršymas pasukama / įspaudžiama paspaudžiama rankenėle
 • Didelis grafinis ekranas su foniniu apšvietimu
 • Daugiau vietos kabeliams
 • Kabelių dėžutę galima atskirti nuo vartotojo sąsajos įtaiso
 • Dvi trijų taškų kontrolės išvestys, optimaliai pritaikytos pavaroms
 • 8 įvestys: 6 Pt 1000, 2 reguliuojamos
 • 4 reliniai išėjimai
 • Žurnale saugomų duomenų peržiūra ekrane ar naudojant USB sąsają
 • USB jungtis (aptarnavimui)
 • „Modbus RS485“, skirtas trumpiems atstumams
 • Pavaldumo parinktis
 • Optimaliai pritaikytas šilumos punktams pastotėms ir naudojimui sistemose, kuriose įrengtos „Danfoss“ pavaros, valdymo vožtuvai, Pt 1000 jutikliai ir slėgio davikliai.

Papildomos savybės:

 • Integruotos ryšio sąsajos:
  • Aptarnavimui skirtas USB sąsajos įtaisas
  • „Modbus RS485“ didesniems atstumams
  • „M-bus“ ruošinys, skirtas šilumos matuokliams
  • „Modbus TCP“
 • 10 įvesčių: 6 Pt 1000, 4 reguliuojamos
 • Trys trijų taškų kontrolės išvestys, optimaliai pritaikytos pavaroms
 • 6 reliniai išėjimai
 • Žurnale saugomų duomenų peržiūra ekrane ar naudojant ryšio sąsajos įtaisą

ECL Comfort 310 valdiklis konfigūruojamas su pasirinkta taikymo sistema naudojant ECL taikymo raktą. Internetinis ECL portalas užmezga ryšį su ECL Comfort 310, kad visi vartotojai, serviso ir paleidimo darbus atliekantys darbuotojai galėtų naudoti efektyvų, lengvai naudojamą visiškai parengtą SCADA (priežiūrinis valdymas ir duomenų kaupimas – Supervisory Control and Data Acquisition) įrankį.

Galima pagerinti serviso lygį ir (arba) sumažinti serviso išlaidas. Šildymo ir aušinimo sistemas galima montuoti beveik bet kurioje vietoje, bet kuriuo metu, naudojant nešiojamuosius kompiuterius ir išmaniuosius telefonus. Šios galimybės padidina serviso lygį ir sutrumpina atsakymo į aliarmą laiką. ECL Comfort 310 skirta ECL įrankio programa pateikia alternatyvaus nuotolinio valdymo galimybių, susijusių su ECL portalu ir OPC serverio programa.

ECL Comfort 310 sukurtas komforto temperatūrai palaikyti, optimaliai naudoja energiją, jį paprasta diegti naudojant ECL taikymo raktą („prijungti ir leisti“) ir patogu valdyti.

Lauko oro kompensacijos, temperatūros reguliavimo pagal grafiką, grąžinamo srauto temperatūros, srauto ir galios optimizavimo bei apribojimo funkcijos padeda ypač taupiai naudoti energiją.

ECL Comfort 310 paprastai valdomas reguliavimo mygtuku (daugiafunkce rankenėle) arba nuotolinio valdymo prietaisu (NVP). Naršyti teksto meniu pasirinkta kalba galima naudojant reguliavimo mygtuką ir pašviestame ekrane pateikiamas instrukcijas.

ECL Comfort 310 valdiklyje, be kitų, yra vožtuvo su pavara reguliavimo elektroninis išėjimas, cirkuliacinio siurblio / perjungimo vožtuvo reguliavimo relės išėjimas bei aliarmo išėjimas.

Valdiklyje integruota eterneto prijungimo vieta. Be to, integruotas „Modbus“ ryšys su SCADA sistemomis (priežiūrinis valdymas ir duomenų kaupimas – Supervisory Control and Data Acquisition) ir M magistralės ryšys su šilumos skaitikliais.

ECL taikymo raktas ir sritys:

Naudojant skirtingus ECL taikymo raktus su ECL Comfort 310 galima valdyti įvairias sistemas. Į ECL Comfort 310 valdiklį norima taikymo sistema įkeliama naudojant ECL taikymo raktą, kuriame yra informacija apie programas (pagrindinės taikymo schemos rodomos ekrane), kalbas ir gamintojo nustatymai.

Bendrosios funkcijos:

 • ECL Comfort 310 elektroninis valdiklis yra visos šildymo ir KV sistemose reikalingos modernaus elektroninio temperatūros valdiklio funkcijos.
 • Sistemose su valdančiaisiais/ pavaldžiaisiais ECL Comfort 210 / 310 valdikliais galima naudoti kaip valdantįjį arba pavaldųjį valdiklį.
 • Į ECL taikymo raktą įtraukta lanksčiai konfigūruojama taikymo sistemos programa. Be to, jei reikia, valdiklio programos naujinimas atliekamas automatiškai.
 • Kartu su standartinėmis funkcijomis ECL Comfort 310 yra registravimo ir aliarmo funkcijos.
 • Įmontuotas realiojo laiko laikrodis automatiškai perjungia vasaros / žiemos laiką, savaitės ir atostogų grafikus.
 • Variklio apsaugą, užtikrinančią stabilią vožtuvo su pavara kontrolę ir ilgą naudojimo laiką, galima montuoti daugelyje taikymo sistemų. Laikotarpiais, kai šiluma netiekiama, norint išvengti blokavimo, vožtuvas su pavara mankštinami.
 • Kontrolė planuojama (komforto ir taupymo režimas) savaitei. Atostogų programa suteikia galimybę pasirinkti komforto arba taupymo režimo dienas.
 • ECL Comfort 310 gali gauti impulsus iš šilumos arba srauto matuoklio ir apriboti galią arba srautą. Be to, duomenys iš šilumos arba srauto matuoklio gali būti perduodami naudojant M magistralės ryšį.
 • Daugelyje taikymo sistemų analoginis įėjimas (0–10 V) konfigūruojamas matuoti ir slėgį. Skalė nustatoma valdiklyje.
 • Kai kurios taikymo sistemos konfigūruojamos apdoroti skaitmeninį įėjimą. Šią funkciją galima naudoti taip, kad išorinis jungiklis įjungtų komforto ar taupymo režimą arba reaguotų į srauto perjungimo signalą.
 • Kiekvieno išėjimo (3 padėčių kontrolė) valdymo parametrus, proporcinę juostą (Xp), integravimo laiką (Tn), reguliuojančio vožtuvo su pavara veikimo laiką ir neutralią zoną (Nz) galima nustatyti atskirai.
 • Reguliuojantį vožtuvą su pavara tam tikrose taikymo sistemose galima valdyti naudojant 0–10 V signalą.
 • Užpildymo vandeniu funkcijosir(arba) 2 siurblių valdymo reikalavimus atitinka kelios taikymo sistemos.

Šildymo funkcijos:

 • Šildymo kreivė (lauko temperatūros ir norimos srauto temperatūros santykis) nustatoma 6 koordinačių taškais arba nuolydžio reikšme. Galima nustatyti maks. / min. norimos srauto temperatūros apribojimą. Kai kuriuose taikymo sistemų potipiuose (pavyzdžiui, A337, A347, A367, A375 ir A377) norimą srauto temperatūrą galima nustatyti naudojant 0–10 voltų įtampą.
 • Grąžinamo srauto temperatūros ribojimas veikia reaguodamas į lauko temperatūrą arba yra fiksuotas.
 • Šilumos išjungimo funkcija gali išjungti šildymą ir sustabdyti cirkuliacinį siurblį, esant aukštai lauko temperatūrai.
 • ECL Comfort 310 gali koreguoti reikiamą srauto temperatūrą pagal kambario temperatūrą ir padidinti komforto lygį.
 • Optimizavimo funkcija užtikrina šildymą reikiamu laikotarpiu (kuo žemesnė lauko temperatūra, tuo anksčiau įjungiamas šildymas).
 • Įšildymo funkcija leidžia sklandžiai įjungti šildymo funkciją (centralizuoto šildymo sistemos).
 • Greito augimo funkcija leidžia efektyviai įjungti šildymą (katilinėse).
 • Cirkuliacinis siurblys valdomas atsižvelgiant į šilumos poreikį ir apsaugą nuo šalčio. Laikotarpiais, kai šiluma netiekiama, norint išvengti blokavimo, cirkuliacinis siurblys mankštinamas.
 • Galimi du taupymo funkcijos variantai:
  • sumažinta srauto temperatūra su fiksuotu mažinimu arba mažinimas atsižvelgiant į lauko temperatūrą (kuo žemesnė lauko temperatūra, tuo mažiau mažinama),
  • šildymas išjungiamas, tačiau apsauga nuo šalčio įjungta.

Karšto vandens (KV) funkcijos:

 • Automatinio reguliavimo funkcija, skirta automatiškai nustatyti pastovios KV temperatūros reguliavimo parametrus, integruota taikymo sistemose A217 ir A266, A368 ir A376. Tačiau automatinio reguliavimo funkcija galima tik su ja suderinamuose vožtuvuose, t. y. „Danfoss“ VB 2 ir VM 2 tipai su dalijimo charakteristika bei vožtuvai su logaritmine reguliavimo charakteristika, pavyzdžiui, VF ir VFS.
 • Antibakterinė funkcija gali būti vykdoma pagal suplanuotą programą.
 • Galima nustatyti kintamą šildymo kontūro KV prioritetą.

Ryšys ECL Comfort 310 būna:

 • ECL 485 magistralė, negalvaniškai izoliuota, skirta uždaram valdančiojo, pavaldinio ir NVP ryšiui.
 • RS 485 magistralė, galvaniškai izoliuota, skirta „Modbus“ ryšiui.
 • M magistralė, negalvaniškai izoliuota, skirta M magistralės ryšiui su matuokliais.
 • USB, B tipo, skirtas ECL įrankiui (kompiuterio programa).
 • Eternetas, RJ 45, skirtas TCP ryšiui su SCADA sistemomis.

Šildymo ir karšto vandens buitinėms reikmėms taikymo sistemų elektroninis valdiklis

Srauto temperatūros reguliavimo šildymo ir karšto vandens buitinėms reikmėms sistemose elektroninis lauko oro kompensacijos prietaisas:

Šildymo kreivė nustatoma 6 koordinačių taškais arba kaip nuolydis.

 • Srauto temperatūros apribojimai.
 • Savaitei planuojama kambario temperatūros kompensacija ir komforto / taupymo laikotarpiai.
 • Atostogų grafikas.
 • Grąžinamo srauto temperatūros apribojimas kaip fiksuota reikšmė (KV) arba atsižvelgiant į lauko temperatūrą (šildymas).
 • Siurbliai, valdomi atsižvelgiant į šilumos poreikį ir apsaugą nuo šalčio.
 • Aliarmo funkcija ir visų jutiklių registravimo paveikslai.
 • Rankinis atskirų išėjimų perreguliavimas.
 • Ryšys: M magistralė (iki 5 metrų), „Modbus“, Eternetas, ECl 485 (vidinė duomenų magistralė).
 • Paleidimo / serviso prijungimas naudojant kompiuterį.
 • 6 temperatūros jutiklių (Pt 1000) įėjimai.
 • 4 su taikymo sistemomis susiję ir sukonfigūruoti įėjimai.
 • 6 relių išėjimai.
 • 3 reguliuojančio vožtuvo su pavara begarsio veikimo elektroninių išėjimų poros.

Plėtimo modulis prideda:

 • 6 papildomus konfigūruojamus įėjimus;
 • 2 impulsų skaitiklius;
 • 4 relių išėjimai.
 • 3 analoginius išėjimus.

Pagrindiniai duomenys:

 • Tiekiama įtampa 230 V kintamos įtampos, 50 Hz: ECL 310 ir ECL 310 B
 • Tiekiama įtampa 24 V kintamos įtampos, 50 Hz: ECL 310
 • Energijos suvartojimas: maks. 5 VA
 • Aplinkos temperatūra: 0–55 °C
 • Saugojimo temperatūra: –40–70 °C

Charakteristikos:

 • Apsaugos klasė: IP 41
 • Integruotas DIN juostos adapteris
 • Matmenys (įskaitant montažinę dėžutę) ilgis*plotis*aukštis, 220*110*80 mm

Šaltinis: http://sildymas.danfoss.com/PCMPDF/VDKTX321_ECL310_ECA30_31.pdf