ECL Comfort 210 yra elektroninis temperatūros reguliatorius su lauko oro kompensavimu, naudojamas centralizuoto šildymo, centrinio šildymo ir vėsinimo sistemose.
Naudojami kartu su protingais ECL taikymo raktai, valdiklis gali valdyti daug įvairių sistemų. Vienu metu galima valdyti nuo vieno iki dviejų kontūrų.

ECL Comfort 210 – tai ECL Comfort grupės į lauko oro temperatūrą reaguojantis elektroninis temperatūros reguliatorius, skirtas vietinio ir centralizuoto šildymo bei aušinimo sistemoms.

Autonominis reguliatorius be ryšio sąsajos, skirtas naudoti ne didesnėse kaip 2½ kontūrų sistemose:

 • 2½ reguliavimo kontūrai ir termostato funkcijaDanfoss ECL 210 valdiklis
 • Išmanūs „ECL“ programavimo raktai, A2xx serija
 • Naršymas pasukama / įspaudžiama paspaudžiama rankenėle
 • Didelis grafinis ekranas su foniniu apšvietimu
 • Daugiau vietos kabeliams
 • Kabelių dėžutę galima atskirti nuo vartotojo sąsajos įtaiso
 • Dvi trijų taškų kontrolės išvestys, optimaliai pritaikytos pavaroms
 • 8 įvestys: 6 Pt 1000, 2 reguliuojamos
 • 4 reliniai išėjimai
 • Žurnale saugomų duomenų peržiūra ekrane ar naudojant USB sąsają
 • USB jungtis (aptarnavimui)
 • „Modbus RS485“, skirtas trumpiems atstumams
 • Pavaldumo parinktis
 • Optimaliai pritaikytas šilumos punktams pastotėms ir naudojimui sistemose, kuriose įrengtos „Danfoss“ pavaros, valdymo vožtuvai, Pt 1000 jutikliai ir slėgio davikliai.

Energija taupoma tinkamai reguliuojant šildymo ir aušinimo sistemų srauto temperatūrą. Galima valdyti daugiausia 3 kontūrus. ECL Comfort valdiklių lauko oro kompensacijos funkcija matuoja lauko temperatūrą ir atitinkamai koreguoja šildymo sistemos srauto temperatūrą. Šildymo sistema su lauko oro kompensacijos funkcija yra patogesnė ir taupo energiją.
ECL Comfort 210 valdiklis sukonfigūruotas veikti pagal pasirinktą programą naudojant taikymo raktą.

ECL Comfort 210 leidžia palaikyti tinkamą temperatūrą ir taupyti energiją, jį paprasta sumontuoti naudojant ECL taikymo raktą (prijungti ir leisti) ir patogu valdyti. Energiją taupyti padeda lauko oro kompensacijos funkcija, temperatūros reguliavimas pagal grafiką, grįžtamojo srauto temperatūros, srauto ir galios optimizavimas ir ribojimas. Valdiklyje įdiegtos duomenų registravimo ir aliarmo funkcijos.

ECL Comfort 210 lengvai valdomas daugiafunkce rankenėle arba nuotolinio valdymo įrenginiu (NVĮ). Rankenėlė ir apšviestas ekranas padės naudotojui pasirinkti norimos kalbos tekstinį meniu.
ECL Comfort 210 valdiklis turi elektroninį išėjimą, skirtą vožtuvui su pavara valdyti, relės išėjimą, skirtą cirkuliaciniam siurbliui / perjungimo vožtuvui valdyti, ir aliarmo išėjimą. Galima prijungti 6 Pt 1000 temperatūros jutiklius.

ECL Comfort 210 – tai autonominis valdiklis, palaikantis ryšį su nuotolinio valdymo įrenginiu (NVĮ) ir kitais ECL Comfort 210 / 310 valdikliais per ECL 485 ryšio magistralę.

Pagrindinės funkcijos:

 • ECL Comfort 210 atlieka visas šildymo ir KV sistemų šiuolaikiško elektroninio temperatūros valdiklio funkcijas.
 • Valdiklį galima naudoti kaip valdantįjį arba pavaldinį sistemose, kuriose įdiegti valdantieji / pavaldiniai ECL Comfort 210 / 310 valdikliai.
 • ECL programos rakte yra lanksčiai konfigūracijai skirta programinė įranga. Be to, prireikus valdiklio programinė įranga atnaujinama automatiškai.
 • ECL Comfort 210 yra standartinės, registravimo ir aliarmo funkcijos.
 • Įtaisytas realiojo laiko laikrodis automatiškai perjungia vasaros / žiemos laiką, leidžia nustatyti darbo ir poilsio dienas.
 • Variklio apsauga, kuri užtikrina stabilų reguliavimą ir ilgą reguliuojančio vožtuvo su pavara eksploatavimo trukmę, teikiama daugumoje programų. Kai šildymas nereikalingas, reguliuojantis vožtuvas su pavara įjungiamas, kad neužsiblokuotų.
 • Planinis reguliavimas (komforto ir taupymo režimai) pagrįstas savaitės programa. Poilsio dienų programa leidžia pasirinkti dienas, kada bus įjungtas komforto arba taupymo režimas.
 • ECL Comfort 210 gali priimti impulsus iš šilumos arba srauto skaitiklio ir riboti galią arba srautą.
 • Daugelyje programų analoginis įėjimas (0–10 V) sukonfigūruotas taip pat ir slėgiui matuoti. Skalė nustatoma valdiklyje.
 • Kai kurios programos sukonfigūruotos apdoroti skaitmeninio įėjimo duomenis. Ši funkcija gali būti naudojama norint išoriniu jungikliu valdyti komforto arba taupymo režimą arba reaguoti į srauto jungiklio signalą.
 • Galima atskirai nustatyti kiekvieno išėjimo reguliavimo parametrus, proporcinę juostą (Xp), integravimo laiką (Tn), reguliuojančio vožtuvo su pavara veikimo laiką ir neutralią zoną (Nz) (3 padėčių reguliavimas).

Šildymo funkcijos:

 • Šildymo kreivė (lauko ir norimos srauto temperatūros santykis) nustatoma pagal 6 koordinačių taškus arba nuolydžio reikšmę. Galima nustatyti norimos srauto temperatūros maks. / min. apribojimą.
 • Grįžtamojo srauto temperatūros apribojimas gali būti susijęs su lauko temperatūra arba būti fiksuota reikšmė.
 • Šildymo išjungimo funkcija gali išjungti šildymą ir sustabdyti cirkuliacinį siurblį, kai lauko temperatūra aukšta.
 • Pagal patalpos temperatūrą ECL Comfort 210 gali reguliuoti norimą srauto temperatūrą, kad padidintų komforto lygį.
 • Optimizavimo funkcija užtikrina, kad šildymas veiks norimu laiku (kuo žemesnė lauko temperatūra, tuo anksčiau įjungiamas šildymas).
 • Įšildymo funkcija sklandžiai įjungia šildymą (centralizuotą).
 • Spartinimo funkcija skubiai įjungia šildymą (kur naudojami katilai).
 • Cirkuliacinis siurblys valdomas pagal šildymo poreikį ir apsaugą nuo šalčio. Kai šildymas nereikalingas, cirkuliacinis siurblys įjungiamas, kad neužsiblokuotų.
 • Taupymo funkcija teikia dvi galimybes: · sumažintą srauto temperatūrą su fiksuota arba su lauko temperatūra susijusia redukcija (kuo žemesnė lauko temperatūra, tuo mažesnė redukcija); · šildymo išjungimą su aktyvia apsauga nuo šalčio.

KV funkcijos:

 • Automatinio derinimo funkcija su automatiniu pastovios KV buitinėms reikmėms temperatūros reguliavimo parametrų nustatymu integruota į programas A217 ir A266. Tačiau automatinis derinimas taikomas tik vožtuvams, kurie gali naudoti šią funkciją, t. y. Danfoss tipų VB 2 ir VM 2 su lūžio taško charakteristika, ir logaritminiams vožtuvams, pvz., VF ir VFS.
 • Antibakterinė funkcija gali veikti pagal grafiką.
 • Šildymo kontūras gali turėti slankų KV pirmumą.

Šaltinis: http://sildymas.danfoss.com/PCMPDF/VDKTW421_ECL210_ECA30-31.pdf