ROPULS eDM Skalavimo kompresorius su papildoma funkcija ROCLEAN® – tai šildymo kontūrų cheminis valymas ir konservavimas, geriamojo vandens vamzdynų dezinfekavimas.

Rothenberger Ropuls-eDMROPULS skalavimo kompresoriaus pagrindinės funkcijos:

– grindinio šildymo / šildymo kontūrų skalavimas;
– geriamojo vandens vamzdynų skalavimas pagal DIN 1988-2;
– dvi skalavimo pakopos (impulsinis, nepertraukiamas skalavimas) geram skalavimo rezultatui.
Papildoma ROCLEAN® funkcija: šildymo kontūrų valymas ir konservavimas bei geriamojo vandens vamzdynų dezinfekcija.

Ropuls plovimo kompresorius, kompaktinis prietaisas, palengvins, optimizuos vamzdynų eksploataciją ir techninę priežiūrą.

Rūpestingai laikydamiesi čia išdėstytų nurodymų, galėsite racionaliai ir ekonomiškai dirbti.
Originalių atsarginių dalių naudojimas užtikrina Jūsų prietaiso gerą veikimą ir ilgą tarnavimo laiką.

I. Bendri nurodymai

Mes dėkojame Jums, kad įsigijote mūsų gaminį. Kad Jūs galėtumėte juo pakankamai ilgai džiaugtis, prašome laikytis šio prietaiso surinkimo, eksploatacijos ir techninės priežiūros instrukcijos:

Instaliacija

1. Mūsų įrenginius instaliuoti gali tik profesionalūs santechnikos ir šildymo sistemų įrengimo specialistai.
2. Prieš instaliaciją patikrinkite, ar pervežimo metu prietaisas neapgadintas.
3. Prieš prijungdami prietaisą prie įtampos, leiskite jam “aklimatizuotis”, jei jis buvo kurį laiką labai žemoje temperatūroje.
4. Prietaisą reikia saugoti nuo šalčio ir nestatyti jo arti šilumos šaltinių, spinduliuojančių didelį karštį.
Prietaisas pats yra skirtas dirbti, kai vandens temperatūra – maks. 30°C, o aplinkos – maks. 40°C.
5. Laikykitės ant prietaiso pažymėtų rodyklėmis pratekėjimo krypčių.
6. Instaliuojant reikia laikytis Vokietijos dujų ir vandens srities asociacijos (DVGW, DIN 1988), Šveicarijoje SVGW, Austrijoje ÖVGW bei vietinių instrukcijų ir taisyklių.

Montavimas

7. Montuojant dozavimo prietaisus ir nukietinimo įrenginius, vandenį reikia prieš tai išvalyti nuo teršalų per smulkų filtrą (DIN 1988, DIN 50930).
8. Naudojantis nukietinimo įrenginiais, vandenyje negali būti geležies ir mangano.
9. Vėliau įjungus įrengimus vandeniui pašildyti (boilerį, tiesiasrovį kaitintuvą ir t.t.), reikia įstatyti saugiklį nuo atgalinio pratekėjimo. Nukietinimo įrenginio su DVGW kontroliniu numeriu maišytuvo reguliatorius ir dozavimo prietaiso vandens skaitiklis turi integruotą blokatorių nuo atgalinio pratekėjimo, jų negali įstatyti tarp vandens šildytuvo ir jo saugiklio nuo per didelio slėgio.
10. Prietaisus įmontuoti reikia laikantis jų surinkimo brėžinių.

Elektros prijungimas

11. Elektros prijungimas turi turėti nuolatinę įtampą (220 V, 50 Hz), nepriklausomai nuo šviesos jungiklių. Transformatoriuje su maždaug 1,5 m ilgio laidu tinklo įtampa sumažinama iki 24 V apsauginės mažos įtampos.
12. Jeigu vandentiekio vamzdyną naudojate įžeminimui, prietaisams reikia elektrinio šuntavimo (VDE 190 § 3 H, SEV Šveicarijoje ir ÖVE Austrijoje).
13. Pabaigę surinkimo ir privalomus techninės priežiūros darbus, atlikite keletą bandymų sandarumui patikrinti.
14. Kad būtų galima garantuoti nepriekaištingą prietaiso veikimą, reikia apsirūpinti pakankamu kiekiu filtro žvakių (apsauginiam filtrui), regeneruojančios druskos (nukietinimo įrenginiui) ir dozavimo tirpalo (dozavimo prietaisui). Todėl mes prašom Jūsų supratimo, kad naudojant kitų gamintojų filtro žvakes ir dozavimo tirpalą, kurių sudėties ir kokybės mes negalime įtakoti, mūsų garantiniai įsipareigojimai nebegalioja.
Naudojamus priedus Jūs galite įsigyti specializuotose santechnikos parduotuvėse. Jei arti Jūsų nėra prekiautojo mūsų markės produktais, kreipkitės tiesiai į mūsų atstovybę (pardavimų biurą), klientų tarnybą arba tiesiai į fabriką.
15. Nukietinimo įrengimams pagal DVGW darbinį aktą W 500 reikia užvesti eksploatacijos knygelę.
Garantiniu atveju tenkinant reikalavimus garantijai pirmiausia atsižvelgiama į tvarkingai pildomą eksploatacijos knygelę (žr. priedą).

Dėmesio!

16. Pradingus srovei arba perdegus transformatoriaus saugikliui, regeneracijos metu vanduo teka į kanalą. Todėl nedelsiant reikia užsukti vandens padavimą į nukietinimo įrenginį ir pranešti klientų tarnybai!
Kreipdamiesi visada nurodykite įrenginio tipą, prietaiso numerį, pagaminimo metus , serijos numerį ir t.t.

Chemija šildymo sistemų ir vamzdynų plovimui:

  • radiatorių šildymo sistemoms;
  • plokštumų šildymo sistemoms;
  • konservavimo priemonės šildymo sistemoms;
  • dezinfekavimo preimonės geriamo vandens vamzdynams.

Šildymo kontūrų su radiatoriais valymas

„Ropuls“ radiatorių šildymo kontūro valiklis yra neutralus valiklis, skirtas užterštumo cheminėmis medžiagomis pašalinimui tipinėse radiatorių šildymo grandinėse (pvz., kalkės ir nuosėdos). Šis produktas gali būti naudojamas visų medžiagų vamzdynuose. Saugumo informacija: „Ropuls“ valiklius sistemoje galima laikyti ne ilgiau kaip 24 valandas.

Šildymo kontūrų valymas (grindinis arba oro šildymas)

„Ropuls“ grindinio šildymo sistemų valiklis yra neutralus valiklis, skirtas užterštumo cheminėmis medžiagomis pašalinimui tipinėse grindų / paviršiaus šildymo sistemose (pvz., biologinės plėvelės, bakterijų ir nešvarumų pašalinimas). Šis produktas gali būti naudojamas visų medžiagų vamzdynuose.
Saugumo informacija: „Ropuls“ valiklius sistemoje galima laikyti ne ilgiau kaip 24 valandas.

Šildymo grandinių konservavimas (radiatoriai, grindinis / oro šildymas)

„Ropuls“ konservavimo skystis apsaugo visų tipų katilų karšto vandens tiekimo sistemas nuo korozijos, nuosėdų ir nešvarumų kaupimosi. Šis produktas gali būti naudojamas visų medžiagų vamzdynuose kartu su kietu ir minkštu vandeniu. Gaunamas mišinys yra bespalvis ir netoksinis. Ištuštinus šildymo sistemą, skystį galim išpilti į kanalizacijos sistemą. Saugumo informacija: produktas nėra tinkamas geriamojo vandens vamzdžių sistemoms.

Geriamojo vandens vamzdžių dezinfekcija

„Ropuls“ dezinfekcinė medžiaga „Roclean“ yra skirta geriamojo vandens sterilizacijai. Ji gaminama vandenilio peroksido pagrindu. Medžiagos sudėtyje nėra chloro. Ji yra bekvapė ir gali būti naudojama bet kokių medžiagų vamzdynų valymui.
Saugumo nurodymas: Žiūrėkite DVGW lape W 291.
Sterilizaciją galima atlikti laikantis sterilizacijos lapuose DVGW W291 pateiktų nurodymų. Atliekant sterilizaciją pagal sterilizacijos lapuose DVGW W291 pateiktus nurodymus, reikia užtikrinti, kad būtų laikomasi atitinkamų lapuose pateiktų nurodymų. Jeigu nėra galimybės panaudoti „Roclean“ medžiagos, sterilizaciją galima atlikti naudojant „Ropuls“ įrenginį ir išorinius matavimo prietaisus (žr. „Ropuls“ naudojimo instrukcijos skyrių Nr. 4.4.).

ROPULS eDM aprašymas (PDF): parsisiuntimui

ROPULS eDM naudojimo instrukcija (PDF): parsisiuntimui

II. Naudojimasis ir darbo būdai

Vamzdynų įrengimų plovimas – geriamo vandens vamzdyną reikia kruopščiai išplauti.
Šio plovimo tikslas – pašalinti nešvarumus nuo vidinių geriamo vandens vamzdynų paviršiaus ir sukurti higieniškai nepriekaištingas sąlygas atiduoti vamzdynus eksploatacijai.
Plauti vamzdynus reikėtų kaip galima greičiau po jų išklojimo ir po atliktų slėgio bandymų.
Šalto ir karšto vandens vamzdynus reikia plauti atskirai trūkčiojančiai suspaudžiamu oro-vandens mišiniu.
Reikėtų stengtis geriamu vandeniu iš paskirstymo vamzdyno taip plauti, kad didžiausiuose plaunamuose vamzdžiuose būtų pasiektas mažiausiai 0,5 m/s. pratekėjimo greitis. Todėl reikėtų atidaryti kiek galima mažiau paėmimo angų (žr. lentelę 11). Jeigu pagal lentelę 11 užpildant vandeniu paskirstymo vamzdyną nepasiekiama maksimali paimama srovė, reikia plauti naudojantis rezervuarine talpa ir siurbliu. Plovimui naudojamą geriamą vandenį reikia filtruoti.

Mažiausios apimties srovė ir mažiausias atidaromų paėmimo angų skaičius plauti mažiausiu tekėjimo greičiu 0,5 m/s.

Paskirstymo vamzdyno DN didžiausias sąlyginis plotis 25 32 40 50 65 80 100
Mažiausios apimties srovė pilnai užpildant paskirstymo vamzdyną Q l/min 15 25 38 59 100 151 236
Mažiausias skaičius atidaromų paėmimo angų DN 15 1 2 3 4 6 9 14

Suspausto oro, pvz., iš butelių arba kompresoriaus, turi būti pakankamai ir higieniškai nepriekaištingos kokybės (be tepalų). Oro slėgis turi būti mažiausiai didesnis už pilną srovės slėgį.

Kaip plauti su Ropuls eDM skalavimo kompresoriumi

Priklausomai nuo įrenginio dydžio ir vamzdynų išdėstymo reikia plauti atkarpomis. Vamzdyno ilgis vienoje plaunamoje atkarpoje turi neviršyti 100 m. Plauti reikėtų iš apačios į viršų, atšakomis nuo artimiausios iki tolimiausios. Šios eigos reikėtų laikytis.
Kiekvieną atšaką reikia plauti štokverkais iš apačios į viršų. Vieno aukšto štokverkinio vamzdyno viduje reikia vieną po kitos atidaryti mažiausiai tiek paėmimo angų, kiek yra lentelėje 11, normaliai – visas, pradedant nuo atsišakojimo toliausiai esančia. Plovimo trukmė priklauso nuo vamzdyno ilgio ir turėtų būti ne trumpesnė nei 15 sek. bėginiam metrui. Ties paėmimo anga reikėtų plauti mažiausiai 2 min. Ties paskutine atidaryta paėmimo anga paplovus 2 min., paėmimo angos viena po kitos uždaromos atvirkštine tvarka.

Plovimo poveikis padidėja, kai vienu metu periodiškai atidaromas ir uždaromas oro ir vandens padavimas.
Greitai atsidarantys ir užsidarantys įrengimai, pvz., guoliniai kranai, suteikia slėgio impulsams pranašumą.
Rankiniu būdu reguliuojant reikėtų laikytis šių rekomendacinių verčių:
– vieno ciklo tekėjimo fazė – apie 5 sek. ir
– jo ramybės fazė – mažiau 2 sek.
Automatizavus slėgio impulsų darymą, pvz., plovimo prietaiso pagalba, galima plauti ir aukštesniu impulsų dažniu (laikykitės gamintojo duomenų).

Suspausto oro ir vandens maišytuvas

Kad apsaugotumėte lengvai pažeidžiamus įrengimus ir aparatus (pvz., geriamo vandens šildytuvą) nuo plovimo metu patenkančių kietų dalelyčių, rekomenduojame juos montuoti tik po plovimo ir pirmiausia sumontuoti priderinimo detales.
Įrenginio montuotojas turi paruošti perdavimo ir priėmimo aktą. Be to, gamintojai turi pateikti ir įmontuotų saugiklių bei saugumo įrangos ir aparatų techninės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas.
Buitinės technikos srityje vamzdynų sanavimas ir plovimas remiasi “pripažintomis technikos taisyklėmis”.

Darbo metodai:

Ropuls plovimo kompresorius yra elektroniškai valdomas universalus prietaisas, skirtas plauti ir sanuoti.
Prietaisą galima naudoti ir kaip kompresorių.
Plaunama ir sanuojama vandens ir oro mišiniu proporcingais kiekiais.
Prijungus dozavimo siurblį, galima plaunant vamzdynų sistemą įmaišyti ir teisiškai leidžiamos plovimo arba dezinfekavimo priemonės. Dozavimą pagal kiekį valdo integruotas impulsinis vandens skaitiklis. Šis plovimo būdas naudojamas tik sanuojant.
Kad galėtumėte gerai išvalyti ypatingai sukietėjusį purvą, galima papildomai paduoti oro, paspaudus mygtuką “Nuolatinė oro srovė“.
Prietaisą galima naudoti ir kaip vežiojamą kompresorių.

Principas:

– Pulsuojantis suspausto oro-vandens mišinys (valdomas mikroprocesoriumi).
– Kruopščiai nuvalo smėlį, rūdis, riebalus ir kitokias nuosėdas.

Pranašumai:

– Kompaktinė sistema – visas prietaisas, kurio visų dalių veikimas tarpusavyje suderintas.
– Sanavimas – plovimas – sandarinimo tikrinimas – visos trys funkcijos viename prietaise.
– Ypatingai lengvas naudoti.
– Jungtys tinka visoms žinomoms vamzdynų sistemoms iki 1 ¼”.
– Greitas prijungimas suspaustam orui paimti.
– Integruotas prijungimas dozavimo siurbliui vandeniui paruošti.
– Praktiškas rankinis vežimėlis užtikrina mobilumą.

Naudojimasis ir techninė priežiūra

Prieš pradėdami darbą, palikite kompresorių veikti 10 min. su visiškai atidarytais oro kranais. Tokiu būdu gerai pasiskirsto tepimo priemonė bei įsivažiuoja visos judančios dalys.
Reguliarūs techninės priežiūros darbai:
Po pirmųjų 5 darbo val. reikia patikrinti galvutės ir korpuso varžtų tvirtumą.
Reguliarus tepalų keitimas:
Po pirmųjų 100 darbo valandų reikia pakeisti tepalus. Tam reikia išimti kamštį su strypu H (pav. 10 originalios instrukcijos psl. 17) ir prietaisą paguldyti ant šono.

Dėmesio: Prieš pradėdami darbą patikrinkite lygį:
– Rekomenduojamas tepalas: maisto pramonėje tinkama kompresorių alyva Primol 352.
– Kas 50 darbo valandų reikia suspaustu oru prapūsti filtro elementą L.
– Kas 500 darbo valandų arba kas 4 mėnesiai reikia pakeisti tepalus.
– Kiekvieną savaitę, atidarę kraną M (pav. 12, originalios instrukcijos psl. 17), išleiskite talpos viduje susidariusį kondensatą.

Galimi gedimai ir jų šalinimas:

Jei prarandamas oras, reikia:
a) Kompresorių užkrauti iki aukščiausio slėgio.
b) Iš kištukinio lizdo ištraukti šakutę.
c) Muiliname vandenyje pamirkytu teptuku patepkite visus varžtus. Pro kur išeina oras, pamatysite pagal susidarantį oro burbulą.

Jeigu kompresorius išjungtas ir nustatoma, kad orą praleidžia slėgio reguliatorius, reikia daryti taip:
a) Išleiskite iš talpos visą slėgį.
b) Nuo grįžtamojo vožtuvo nuimkite kamštį N.
c) Kruopščiai nuvalykite vožtuvą ir tarpinę. Tada vėl viską sustatykite į savo vietas.

Jei suveikia kompresoriaus jungiklis nuo perkrovos:
a) Įspauskite jungiklį nuo perkrovos.
b) Nuo laido būgno nuvyniokite visą laidą.
Perjungiant iš “Plovimas oras + vanduo” į padėtį “Kompresorius suspaustas oras”, kompresoriaus katilo slėgis nenuimamas. Kompresorius neįsijungia.
Mes rekomenduojama iš katilo išleisti slėgį.

DĖMESIO:

a) Jei įmanoma, nenuiminėkite jokių prijungimų, kai talpa yra su slėgiu. Tai darydami, visada pasitikrinkite, ar iš talpos jau išleistas slėgis.
c) Jei šakutė tebėra kištukiniame lizde, negalima nuimti slėgio reguliatoriaus dangčio.

Jei domina ROPULS eDM skalavimo kompresorius su papildoma funkcija ROCLEAN® – žiūrėkite produktų katalogą.