Namas kenčia nuo šildymo sistemos užsiorinimo? Sistemoje yra purvo ir šlamo? Svarbi tinkama šildymo sistemos apsauga nuo oro ir purvo keliamų problemų.
Paruošėme Jums rekomendacines schemas, kur vienvamzdėje šildymo sistemoje įrengti oro ir purvo šalinimo įrangą.
Ši įranga padės išvengti didesnių problemų dėl oro ir purvo keliamo poveikio.

Schema, rekomenduojama pastatams iki 16 aukštų

ORO ŠALINIMO ĮRANGOS PRIVALUMAI:

 • nereikalingas rankinis oro šalinimas
 • pagerėja cirkuliacija sistemoje
 • darbo metu nebūna pratekėjimo
 • mažesnė korozija (pirminis oro šalinimas)
 • nėra pašalinių triukšmų
 • minimalūs slėgio nuostoliai
 • oro šalinimo stotelė lengvai transportuojama

PURVO ŠALINIMO ĮRANGOS PRIVALUMAI:

 • purvas iš įrenginio išleidžiamas nepertraukiant visos sistemos darbo
 • nereikia vožtuvų ar apvadinių vamzdynų
 • minimalūs ir pastovūs slėgio nuostoliai
 • atskiriamos net ir mažiausios dalelės
 • įrenginyje su išardoma konstrukcija galima išvalyti purvą atskiriantį elementą
 • aptarnavimas trunka keletą sekundžių

1 – Šilumokaitis
2 – Purvo atskirtuvas (su magnetu) EXDIRT
3 – Plėtimosi indas
4 – Uždaromoji išardoma jungtis su drenažu
5 – Automatinis nuorintojas EXTOP
6 – Oro šalinimo stotelė SERVISTEK

Paaiškinamasis tekstas:

Didėjant pastato aukštingumui drastiškai mažėja mechaninių oro šalinimo įtaisų/oro skirtuvų efektyvumas, ypač jei jie įrengiami žemutinėse sistemos vietose. Dėl to sunku išvengti oro sankaupų viršutiniuose pastato aukštuose. Todėl, norint ne tik pasyviai šalinti oro sankaupas, bet ir aktyviai kovoti su to priežastimis, reikia oro koncentraciją sistemos vandenyje sumažinti iki minimumo. Tai įmanoma pasiekti tik naudojant dinaminį vakuuminio degazavimo metodą.

Vakuuminio degazavimo įrenginys SERVISTEK (6) paprastai jungiamas prie sistemos grįžt. srauto linijos, esančios šilumos punkte, sumažina oro (dujų) koncentraciją vandenyje beveik iki nulio. Dėl to ne tik išvengiama oro sankaupų viršutinėje sistemos dalyje, bet ir aktyviai kovojama su korozija. Be to, prie įrenginio prijungus papildymo liniją, jis kontroliuoja slėgį sistemoje, automatiškai papildydamas ją vandeniu. Papildymo vanduo prieš patekdamas į sistemą taip pat degazuojamas, taip užkertamas kelias deguoniui iš papildymo vandens patekti į sistemą.

Pirminiam oro šalinimui užpildant sistemą po aptarnavimo ar remonto darbų naudojamas automatinis didelio našumo oro šalinimo įtaisas (5), montuojamas ant stovo aukščiausioje sistemos vietoje. Per jį greitai pašalinamas oras. Jis taip pat veikia kaip alsuoklis norint greitai išleisti vandenį iš stovo ar sistemos.
Purvo ir susikaupusių nuosėdų surinkimui naudojamas purvo skirtuvas (2). Jis įrengiamas grįžt. srauto vamzdyne prieš šilumokaitį ir taip apsaugo jį nuo purvo ir kitų nuosėdų, patenkančių iš šildymo sistemos.

Plėtimosi indas (3) kompensuoja tūrio pasikeitimus nepriklausomoje šildymo sistemoje kintant šilumnešio temperatūrai, taip pat neleidžia susidaryti vakuumui aukščiausiose sistemos vietose, dėl ko į sistemą galėtų būti pasiurbiamas oras. Plėtimosi indas, įrengiamas grižt. srauto linijoje prieš cirkuliacinį siurblį, palaiko minimalų slėgį šildymo sistemoje, taip saugodamas siurblį nuo kavitacijos.
Išardoma uždaromoji atviro būvio jungtis su atkirta ir drenažu (4) montuojama prie plėtimosi indo. Su ja galima patogiai prijungti plėtimosi indą. Uždaromoji ir drenažo funkcijos reikalingos norint atlikti indo patikrą ir dujų priešslėgio kontrolę.
Tinkamai sureguliuotas ir nuolat palaikomas priešslėgis inde – viena iš nepertraukiamo sistemos darbo sąlygų!

Straipsnis parsisiuntimui – atsispaudinimui PDF formate: Pastatams iki 16 aukštų.

Schema, rekomenduojama pastatams iki 5 aukštų

ORO ŠALINIMO ĮRANGOS PRIVALUMAI:

 • nereikalingas rankinis oro šalinimas
 • darbo metu nebūna pratekėjimo
 • mažesnė korozija (pirminis oro šalinimas)
 • nėra pašalinių triukšmų
 • minimalūs slėgio nuostoliai

PURVO ŠALINIMO ĮRANGOS PRIVALUMAI:

 • purvas iš įrenginio išleidžiamas nepertraukiant visos sistemos darbo
 • nereikia vožtuvų ar apvadinių vamzdynų
 • minimalūs ir pastovūs slėgio nuostoliai
 • atskiriamos net ir mažiausios purvo dalelės
 • įrenginyje su išardoma konstrukcija galima išvalyti purvą atskiriantį elementą
 • aptarnavimas trunka keletą sekundžių

1 – Šilumokaitis
2 – Purvo atskirtuvas (su magnetu) EXDIRT
3 – Plėtimosi indas
4 – Uždaromoji išardoma jungtis su drenažu
5 – Automatinis nuorintojas EXTOP
6 – Oro atskirtuvas EXAIR

Paaiškinamasis tekstas:

Už šilumokaičio (1), tiekiamojoje linijoje ten, kur aukščiausia sistemos temperatūra, įrengiamas oro atskirtuvas (6), nes padidėjus šilumnešio temperatūrai iš jo mikroburbuliukų pavidalu išsiskiria dalis jame ištirpusių dujų, kurios pašalinamos per oro atskirtuvą.
Pirminiam oro šalinimui užpildant sistemą po aptarnavimo ar remonto darbų naudojamas automatinis didelio našumo oro šalinimo įtaisas (5), montuojamas ant stovo aukščiausioje sistemos vietoje. Per jį greitai pašalinamas oras. Jis taip pat veikia kaip alsuoklis norint greitai išleisti vandenį iš stovo ar sistemos.

Purvo ir susikaupusių nuosėdų surinkimui naudojamas purvo atskirtuvas (2). Jis įrengiamas grįžt. srauto vamzdyne prieš šilumokaitį ir taip apsaugo jį nuo purvo ir kitų nuosėdų (pvz. magnetito), patenkančių iš šildymo sistemos.

Plėtimosi indas (3) kompensuoja tūrio pasikeitimus nepriklausomoje šildymo sistemoje kintant šilumnešio temperatūrai, taip pat neleidžia susidaryti vakuumui aukščiausiose sistemos vietose, dėl ko į sistemą galėtų būti pasiurbiamas oras. Plėtimosi indas, įrengiamas grįžtamoje srauto linijoje prieš cirkuliacinį siurblį, palaiko minimalų slėgį šildymo sistemoje, taip saugodamas siurblį nuo kavitacijos.

Išardoma uždaromoji atviro būvio jungtis su atkirta ir drenažu (4) montuojama prie plėtimosi indo. Su ja galima patogiai prijungti plėtimosi indą. Uždaromoji ir drenažo funkcijos reikalingos norint atlikti indo patikrą ir dujų priešslėgio kontrolę. Tinkamai sureguliuotas ir nuolat palaikomas priešslėgis inde – viena iš nepertraukiamo sistemos darbo sąlygų!

Straipsnis parsisiuntimui – atsispaudinimui PDF formate: Pastatams iki 5 aukštų.