Artėjant šildymo sezonui sulaukiame daug klausimų apie oro šalinimą iš šildymo sistemų. Naujausias – vakuuminis oro šalinimas – nuorinimas ŠVOK sistemoje.
Mes turime sprendimą – efektyviausia rinkoje vakuuminė oro šalinimo stotelė Servistek T60+P.

Kokie oro šalinimo ŠVOK privalumai?

 • TAUPYMAS: vakuuminis oro šalinimas – nuorinimas ŠVOK sistemoje sumažina išlaidas energijai iki 10%.

Pagal Vokietijos Drezdeno universiteto tyrimo rezultatus:
Individualiuose namuose su šildymu iki 30 kW taupymas siekė iki 10,6%;
Biurų pastatuose: su šildymu iki 500 kW taupymas siekė iki 7,4%, su vėsinimu iki 1000 kW taupymas siekė iki 10,3%;

 • ŠALINA ORO PROBLEMAS: vakuuminis oro šalinimas pašalina užsiorinimo problemas ir padidina ŠVOK efektyvumą;
 • PATENKINTI GYVENTOJAI: neturėsite nusiskundimų iš gyventojų ir patalpų nuomininkų, kad nešyla radiatoriai ar girdisi garsai iš šildymo sistemų, turėsite laiko kitiems darbams;
 • MOBILUMAS: nuorinę vieną sistemą, stotelę galėsite pernešti į kitą objektą;

Apie mokslinius – techninius tyrimus ir efektyvius sprendimus:

Informacija apie Servistek T60+P čia: https://www.absoliuta.lt/servistek-t60-p-nuorinimo-stotele/

Naudojimas pagal paskirtį

Oro šalinimo įrenginys naudojamas stacionariųjų sistemų šildymo ir vėsinimo kontūruose. Įrenginį galima eksploatuoti tik nuo korozijos apsaugotose sistemose, naudojant šiomis savybėmis pasižymintį skystį:

 • nekorozinis;
 • neagresyvus chemiškai;
 • nenuodingas.

Neleiskite į sistemą ir skysčio papildymo įrangą patekti oro deguoniui.

Pastaba!

 • Kad sistema ilgą laiką veiktų be trukdžių, vandens ir glikolio mišinio sistemose būtinai naudokite glikolius, kuriuose yra korozijos inhibitorių. Be to, būtina pasirūpinti, kad dėl skystyje esančių medžiagų nesusidarytų putos. Jos gali sukelti vakuuminio purškiamojo degazavimo triktis, nes nusėda oro išleidimo įrenginyje, o dėl to sistema prakiūra.
 • Labai svarbios yra vandens ir glikolio mišinio specifinės savybės ir maišymo proporcijos. Visada atsižvelkite į gamintojo duomenis.
 • Skirtingų glikolio rūšių nemaišykite, koncentracija paprastai turi būti tikrinama kartą per metus (žr. gamintojo duomenis).

Neleistinos eksploatacijos sąlygos

Oro šalinimo įrenginys nėra pritaikytas toliau išvardytoms eksploatacijos sąlygoms:

 • Mobiliojoje įrangoje.
 • Naudojimui lauke.
 • Naudojimui su mineralinėmis alyvomis.
 • Naudojimui su degiomis medžiagomis.
 • Naudojimui su distiliuotu vandeniu.

Servistek įrenginio aprašymas

Įrenginys – tai nuorinimo (degazavimo) ir papildymo stotelė. Pagrindinės naudojimo sritys yra šildymo ir šalto vandens apytakos įranga, taip pat įranga, kurioje būtina išvengti eksploatacijos trukdžių dėl ištirpusių ar laisvų dujų. Įrenginys užtikrina šiuos su sauga susijusius privalumus:

 • Nėra tiesioginio oro įsiurbimo kontroliuojant slėgio palaikymą su automatiniu papildymu.
 • Nekyla dujų burbuliukų sukeliamų vandens cirkuliacijos problemų.
 • Pašalinus deguonį iš pripildymo ir papildymo vandens sumažinama korozijos keliama žala.

Oro šalinimas nuorinimas ŠVOK sistemoje

 

1 Degazavimo vožtuvas DV 6 Siurblys PU 10 Oro išleidimo varžtas AV
2 Vakuumo matuoklis PI 7 Purvo rinktuvas ST 11 Vandens stokos jutiklis
3 Vakuuminis purškimo vamzdis VT 8 Purvo rinktuvas ST 12 Įpylimo ir išleidimo čiaupas
4 Valdymo sistema 9 Slėgio jutiklis PIS WC Papildymo jungtis
5 Trikryptis variklio rutulinis čiaupas CD. Skirtas įrangos ir papildymo vandens degazavimui valdyti hidrauliniu būdu.
DC Degazavimo jungtis (vandens be dujų išleidimas, vandens su dujomis įleidimas).

Funkcija

Nuorinimo įrenginio paskirtis – įrangos vandens degazavimas ir įrangos pripildymas vandens. Jis pašalina iš vandens iki 90 % ištirpusių dujų. Degazuojama laikmačiu valdomais ciklais. Ciklas susideda iš šių fazių:

 • Vakuumo ištraukimas
  – Dujų prisotinto vandens DC tiekimas iš įrangos į vakuumo sistemą – VT purškimo vamzdis uždaromas. PU siurblys į purškimo vamzdį pumpuoja vakuumą, kol pasiekiamas vandens sočiųjų garų slėgis. Kai vanduo šaltas, vakuumo matuoklyje PI turi būti rodoma apie -1 baro vertė.
 • Įpurškimas
  – Dujų prisotinto vandens DC tiekimas iš įrangos į vakuumo sistemą – VT purškimo vamzdis atidaromas. Jei reikia, daliniai dujų prisotinto įrangos vandens ir papildymo vandens srautai per DC ir WC linijas išpurškiami vakuuminiame purškimo vamzdyje. Dėl didelio išpurkšto vandens paviršiaus ir prisotintųjų dujų gradiento link vakuumo iš vandens galima pašalinti dujas. Degazuotas vanduo iš vakuuminio purškimo vamzdžio VT per siurblį PU tiekiamas atgal į įrangą. Čia jame vėl gali tirpti dujos.
 • Išstūmimas
  – Siurblys PU išsijungia. Vanduo vėl purškiamas į vakuuminį purškimo vamzdį VT ir degazuojamas. Vandens lygis vakuuminiame purškimo vamzdyje didėja. Iš vandens atskirtos dujos išskiriamos per dujų išleidimo vožtuvą DV.
 • Ramybės laikotarpis
  – Dujoms išsiskyrus įrenginys tam tikrą laiko tarpą lieka ramybės būklės, kol paleidžiamas kitas ciklas.

Degazavimo ciklo vakuuminiame purškimo vamzdyje VT eiga

Šalto vandens sistema ≤ 30 °C, įrangos slėgis 1,8 baro, įrangos degazavimo linija DC eksploatuojama, papildymo degazavimo linija WC uždaryta.

Oro šalinimas – nuorinimas – degazavimas

Visas degazavimo procesas hidrauliškai suderinamas per hidraulinę sistemą, naudojant variklio reguliatorių CD ir įrenginio valdymo sistemą. Darbinės būsenos stebimos ir rodomos įrenginio valdymo sistemos ekrane. Valdymo sistemoje galima pasirinkti ir nustatyti 3 skirtingas degazavimo programas ir 2 skirtingus papildymo variantus.

Degazavimo programa

Ilgalaikis degazavimas: degazuojama ilgą laiką, keletą valandų ar dienų, ir degazavimo ciklai vyksta be pertraukų. Ši programa rekomenduojama pradėjus eksploatuoti ir po remonto darbų.
Degazavimas intervalais: degazavimas intervalais susideda iš riboto degazavimo ciklų skaičiaus. Tarp intervalų yra pertraukos. Ši programa rekomenduojama eksploatuojant ilgą laiką.
Papildymo degazavimas: degazuojant ilgai ar intervalais papildymas suaktyvinamas automatiškai, po kiekvieno vandens papildymo. Procesas vykdomas kaip ir degazuojant ilgą laiką. Degazavimo trukmę riboja papildymo trukmė.

Techniniai duomenys

Toliau nurodytos vertės galioja visoms sistemoms:
– leidžiama pradinė temperatūra: 120 °C
– leidžiamas papildymo vamzdžio slėgis: 1,3–6 bar
– papildymo greitis: 0,55 m³/val.
– ištirpusių dujų išskyrimo efektyvumas: ≤ 90 %
– laisvų dujų išskyrimo efektyvumas: 100 %
– apsaugos klasė: IP 54

Montavimas

Montavimas ant grindų
Įrenginys montuojamas ant grindų. Tvirtinimo priemones reikia rinktis vietoje, priklausomai nuo grindų ypatumų ir įrenginio svorio.

Montavimas prie sienos
Tik „Servitec 35“ ir „Servitec 60“ kaip pasirinkimas montuojant ant grindų.
Įrenginys montuojamas prie sienos naudojant įrenginio galinėje dalyje esančias pailgąsias skyles. Tvirtinimo priemones reikia rinktis vietoje priklausomai nuo sienos ypatumų ir įrenginio svorio G.

Mobilumas – su vežimėliu

Degazavimo linija

Įrenginiui prijungti prie įrangos reikalingos dvi degazavimo linijos DC. Viena degazavimo linija skirta vandeniui su dujomis, tekančiam iš įrangos, kita – degazuotam vandeniui, tekančiam atgal į įrangą. Abiem degazavimo linijoms gamykloje įrenginyje iš anksto sumontuotos užtvaros. Degazavimo linijas DC reikia prijungti sistemos pagrindiniame tūrio sraute.

 • Saugokite, kad į linijas nepatektų stambių nešvarumų ir tikrinkite, kad nebūtų perpildytas įrenginio purvo rinktuvas „ST“.
 • Vandens, kuriame yra daug dujų, degazavimo liniją srauto link sistemos kryptimi prijunkite prieš degazavimo liniją, skirtą vandeniui, kuriame dujų mažai.
 • Vandens temperatūra turi būti nuo 0 °C iki 70 °C. Todėl šildymo sistemose pirmenybę teikite grįžtamojo srauto pusei. Tuomet degazavimo našumas nepriklausys nuo temperatūros.

Parengta UAB „Absoliuta” remiantis www.reflex.de medžiaga.