Vis dar aktualus šildymo sezono metu oro šalinimas (nuorinimas) šildymo sistemose, tebėra girdimas oro čiurlenimas, burbuliavimas, kiti triukšmai šildymo vamzdžiuose, stovuose ir radiatoriuose? Blogai cirkuliuoja vanduo šildymo sistemoje ar nešyla vamzdžiai arba radiatoriai? Nebenorite galvoti, koks oro šalinimas (nuorinimas) šildymo sistemose padėtų, vėl ir vėl kviestis santechnikus nuorinimui, susidurti su visais dėl to kilusiais nepatogumais?
Turime puikių patarimų šiai problemai spręsti!

Šis įrenginys automatiškai pašalina ištirpusį orą iš visos šildymo (ŠVOK) sistemos – nuo pirmo iki viršutinio namo aukšto, pasiekdamas tolimiausias šildymo sistemos vietas. „Servistek” gali būti naudojamas daugiabučiuose pastatuose su nepriklausoma šildymo sistema, viešbučiuose, individualiuose namuose, komerciniuose, gamybiniuose pastatuose, kt.

Svarbiausia privalumai – ženkliai sumažės triukšmas šildymo sistemoje, pagerės cirkuliacija šildymo sistemoje ir šilumos mainai tarp šilumokaičio bei namo šildymo sistemos, bus apsaugotas nuo oro patekimo vidun cirkuliacinis siurblys, mažės vamzdynų erozija, purvo susidarymas, kaupimasis, nebereikės rankinių ar automatinių nuorintojų, labiau apsisaugosite nuo patalpų užliejimo.

Kodėl Jums tai turi būti įdomu?

Nes:

 • Vokietijos Drezdeno Technikos universitetas moksliniais tyrimais nustatė: virš 50% ištirtų šildymo ir vėsinimo sistemų „kenčia” dėl „oro problemų”. Tai pasireiškia: cirkuliacijos sutrikimais radiatoriuose ir stovuose, triukšmu, metalo korozija ir erozija, nuosėdų susidarymu.
 • Orą sudaro ~80% azoto ir ~20% deguonies. Sistemose, kuriose viršijama natūrali dujų prisotinimo vandenyje riba, azotas išsiskiria oro burbuliukų pavidalu, o deguonis sureaguoja su metaliniais paviršiais ir oksiduojasi į rūdis. Cirkuliuodamas vanduo nuplauna rūdis nuo metalo paviršiaus ir jos nusėda purvo pavidalu sistemoje.
 • 2011 metų UAB „Absoliuta” patirtis parodė, kad dauguma šilumos gamintojų ir tiekėjų bei įmonės, prižiūrinčios daugiabučius namus, susiduria su oro problemomis šildymo sistemose, bet nelabai žino, kaip jas tinkamai ir paprastai išspręsti.

Uždarose sistemose egzistuoja dvi pagrindinės problemos, kurios susidaro dėl oro sistemoje:

 • Oro kišenės (kamščiai) – ten, kur yra oro kamščiai, nėra vandens, taigi nevyksta šilumos mainai (oras veikia kaip izoliatorius) ir stabdoma vandens cirkuliacija.
 • Korozija – korozijos sluoksnis susidaręs dėl patekusio su oru deguonies vamzdynuose, katiluose ir šildymo prietaisuose taip pat veikia kaip izoliatorius bei užkerta kelią vandens cirkuliacijai.

Oras sistemoje atsiranda dėl:

 • Oro ištirpusio vandenyje, kuris naudojamas užpildyti/papildyti sistemą.
 • Oro, likusio sistemoje jos pirminio užpildymo metu.
 • Difuzijos (pvz. per nemetalinius sistemos komponentus: plastikinius vamzdžius, gumą, sandarinimo medžiagas ir išsiplėtimo indo gumą).
 • Oro įsiurbimo dėl vakuumo susidarymo (pvz. per automatinius nuorintojus).
 • Be oro, dėl cheminių procesų sistemoje gali atsirasti įvairių dujų, pvz. vandenilio ar metano.

Įsigiję degazavimo – nuorinimo įrenginį Jūs:

 • Taupysite laiką, kurį skyrėte varginančiam rankiniam oro šalinimui:
  • Nereikės eiti į gyventojų butus ir kitas patalpas tam, kad pašalinti orą nepalankiai išsidėsčiusiose sistemos vietose. Jeigu viršutinio buto niekas neatidaro arba gyventojai išvykę, stovai lieka nenuorinti.
  • Pasibaigus darbo dienai galėsite eiti namo, o ne į prižiūrimus namus šalinti orą iš nešylančių sistemų.
 • Nereikės montuoti šilumos punktuose bei katilinių „karščiausiuose” taškuose papildomų automatinių oro šalinimo įtaisų (separatorių arba „nuorintojų”), kurie veikia sistemose tik iki 1,5 bar, o taip pat daug kainuoja juos įsigyti ir sumontuoti.
 • Neturėsite problemų dėl nešylančių stovų ir radiatorių. Nebus sistemos įrengimų ir armatūros eksploatacijos sutrikimų dėl laisvų oro burbuliukų judėjimo.
 • Išvengsite vamzdžių korozijos ir erozijos ilgesnį laiką, sumažės sistemų užsinešimas purvu, pagerės vandens cirkuliacija, nes vanduo sistemose liks beveik be ištirpusio oro.
 • Sumažės triukšmas šildymo sistemoje („neburbuliuos” ir „neūš” radiatoriuose ir šildymo vamzdžiuose), nes oro koncentracija sistemoje bus žymiai mažesnė nei natūralus jo lygis aplinkoje esančiame vandenyje, dėl to, net ir sumažėjus slėgiui atskirose sistemos vietose iki atmosferinio, oras iš šildymo vandens nebe išsiskirs. Beje, cirkuliacinis siurblys dirbs žymiai tyliau, taip pat neturėsite problemų dėl siurblio kavitacijos ir gyventojai, gyvenantys virš šilumos punkto, nesiskųs dėl triukšmo. Visi miegos ramiai…
 • Iš šilumnešio pašalinus orą, kaip blogą šilumos laidininką, pagerės šilumos perdavimas ir mainai joje.
 • Įrenginys gali veikti neprižiūrimas žmonių, turi automatinį darbo režimą ir savęs testavimo funkciją, gali pranešti apie gedimus (reikalingas papildomas priedas signalui perduoti).

Su oro šalinimo (degazavimo, nuorinimo) įrenginiais galėsite:

 • Užpildyti ir papildyti sistemą – taip išvengsite oro patekimo per papildymo vandenį. Patirtis rodo, kad dalis oro į sistemas patenka su papildymo vandeniu. Kas naudoja „Hydro-X” tipo vandens paruošimui skirtas chemines priemones, galės sumažinti jų kiekį, nes ištirpusio deguonies kiekis, kurį turi sorbuoti chemija, po degazavimo bus kelis kartus mažesnis. Be to, įrenginys iki minimumo sumažina azoto, kaip sudėtinio oro komponento ir pagrindinio „oro kamščių” pastato šildymo sistemos viduje sukėlėjo, kiekį papildymo vandenyje.
 • Automatiškai kontroliuoti papildymą. Taip pat galėsite apriboti papildymo ciklo trukmę ir/arba papildymo ciklų per laiko vienetą skaičių. Taip Jūs iki minimumo sumažinsite žalą, patiriamą trūkus sistemos vamzdžiui, kai užliejamos patalpos.
 • Šio tipo įrenginiai be priežiūros gali veikti automatiškai 24 val. per parą šildymo sistemose, kurių vandens tūris yra nuo 0,1 m3 iki 10.000 m3.

Veikimo principas:

 • Oro šalinimas (nuorinimas) šildymo sistemose – dujų šalinimas iš vandens ir iš vandens papildymo sistemos atliekamas vakuuminiu būdu specialiame vakuuminiame inde (vamzdyje). Vakuumas sukuriamas siurblio pagalba. Vanduo į indą, kuriame yra sudarytas vakuumas, patenka per purkštuką ir yra išpurškiamas. Patekęs į vakuumą vanduo, atsiskyręs nuo oro, krenta žemyn ir tiekiamas į sistemą, o oras pašalinamas per viršutinę indo dalį.
 • Degazavimo stoteles galima naudoti stacionariai sumontuotas pastatuose (pvz. šilumos punkte) ir kaip mobilias, jeigu oro problemas reikia spręsti ne viename objekte.

Papildoma nauda iš oro šalinimo – energijos taupymas:

Vakuuminis oro šalinimas sumažina išlaidas už šildymą iki 10%.
Pagal Vokietijos Drezdeno universiteto tyrimo rezultatus:

 • Individualiuose namuose su šildymu iki 30 kW taupymas siekė iki 10,6%.
 • Biurų pastatuose: su šildymu iki 500 kW taupymas siekė iki 7,4%, su vėsinimu iki 1000 kW taupymas siekė iki 10,3%.

Energijos taupymo vakuuminiu nuorinimu pagrindimo aprašymas (anglų kalba): https://issuu.com/absoliuta/

Papildoma informacija:

 • Nuorinimo įrenginį galima naudoti tiek naujose, tiek senose šildymo, vėdinimo, vėsinimo bei šaldymo sistemose (ŠVOK).

Degazavimo stotelės (vakuuminis degazatorius) jau sėkmingai šalina orą iš ŠVOK sistemų – tai daro kelios dešimtys daugiabučius namus, komercinius pastatus prižiūrinčių įmonių, šilumos tinklai bei kitos ŠVOK sistemas aptarnaujančios organizacijos.

Degazavimas – nuorinimas su Servistek išpurškiant vakuumo vamzdyje. Veikimo principas:

Servistek šildymo arba vėsinimo vandens sistemoje su membraniniu plėtimosi indu:

Oro šalinimas (nuorinimas) šildymo sistemose – terminai:

Vandens degazacija – dalinis arba visiškas vandenyje ištirpusių dujų pašalinimas, paprastai vykstant fiziniam procesui.
Vandens dearacija – vandenyje ištirpusio oro pašalinimas.
Katilus maitinančio vandens ruošimas – tai fizinis-cheminis vandens, skirto tiekti į garų katilus, apdorojimas. Šį procesą sudaro:
– druskų kiekio sumažinimas;
– ištirpusio deguonies, mechaninių priemaišų, riebalų pašalinimas;
– vandens neutralizavimas;
– pridedama medžiagų, saugančių nuo kalkių apnašų susidarymo.

Jeigu Jus sudomino ši įranga, prašome kreiptis į UAB „Absoliuta” dėl papildomos informacijos, kainų ir įsigijimo sąlygų.

ORO ŠALINIMO – NORINIMO – DEGAZAVIMO STOTELIŲ NAUDOJIMO VARIANTAI:

1. Pastatai su nepriklausoma šildymo sistema (su šilumokaičiu šildymui):

 • Mobilus „Servistek T60+P“ tipo oro šalinimo stotelės naudojimas (pernešant stotelę iš pastato į pastatą). Šį būdą dažniausiai naudoja pastatus administruojančios įmonės (Admi, Montuva, Fabeta, Šilėja, Palangos ŠT ir kt.) ir daugiabučių namų bendrijos (DNSB Bandužiai, DNSB Smiltelė, DNSB 939 ir kt.).
 • Stacionarus „Servistek S+P“, T60+P oro šalinimo stotelių naudojimas (pajungiant stotelę prie mazgo pastoviam veikimui). Šis būdas buvo panaudotas Vilniuje komerciniuose pastatuose ALFA, BETA, GAMA.

2. Pastatai su priklausoma šildymo sistema (kai šilumos tinklų termofikatas cirkuliuoja namo šildymo sistemoje):

 • Sumontuoti „Servistek T60+P“ oro šalinimo stotelę katilinėje (stotelė gali aptarnauti iki 220 kub.m sistemas). Taip oras bus ištrauktas iš termofikato ir į namus pateks išvalytas vanduo. Šiuo metodu pasinaudojo „Kauno energija“, „Neringos energija“, „Rietavo komunalinis ūkis“, „Simno komunalininkas” ir kt.

ORO ŠALINIMO IŠ SISTEMŲ PRIVALUMAI:

ŠALINA ORO PROBLEMAS:

 • vakuuminis oro šalinimas pašalina sistemų užsiorinimo problemas ir padidina ŠVOK efektyvumą;
 • šils visi šildymo stovai ir radiatoriai;
 • jūsų darbuotojams nereikės vaikščioti po viršutinius butus išleidinėti oro.

PATENKINTI GYVENTOJAI:

 • neturėsite nusiskundimų iš gyventojų ir patalpų nuomininkų, kad nešyla radiatoriai, girdisi „vandens čiurlenimo“ garsai iš šildymo sistemų ar „triukšmauja“ cirkuliacinis siurblys.

MOBILUMAS:

 • su „Servistek T60+P“ tipo stotele nuorinę vieną sistemą, stotelę galėsite pernešti į kitą užsiorinusį objektą.

Video seminaras apie nuorinimą – oro šalinimą iš 2020 metų seminaro ciklo surengto „UAB „Absoliuta“ su partneriais (žiūrėti 5 temą „Oras ir purvas ŠVOK sistemose. Reflex“): Seminaras