Slėgio perkryčio reguliatoriai / slėgio skirtumo reguliatoriai

Slėgio perkryčio reguliatoriai / slėgio skirtumo reguliatoriai reikalingi tinkamam šildymo sistemos darbui užtikrinti. Kas yra slėgio perkryčio reguliatorius? Slėgio perkryčio reguliatoriai naudojami pastoviam slėgio perkryčiui palaikyti šilumos punkte arba vožtuve, prijungtame prie centralizuoto šildymo sistemos. Slėgio perkryčiui kylant, reguliatorius užsidaro. Reguliatoriaus